Приходите от продажби на българските компании от подсектор "Строителство на сгради и строителни съоръжения" отбелязват лек спад на темпа на увеличение още през 2008 година, показва изследване на БИК Капиталов пазар ЕООД.

Класацията обхваща близо 2 300 действащи строителни компании, които са реализирали общо 10.8 млрд. лева за годината. Това е увеличение с 1.8 млрд. лева или с 19.5% спрямо 2007 г. За сравнение прирастът през 2007 г. спрямо 2006 г. е 2.2 млрд. лева или 33%.

При водещите 10 предприятия, обаче, ситуацията е различна. Техният темп на увеличение на приходите от продажби нараства, като през 2008 г. те са реализирали 1.5 млрд. лева, което е прираст от 602 млн. лева или 66.6%, срещу ръст с 265 млн. лева или 41.5% през 2007 г. спрямо 2006 г.

Водещата в класацията компания „Геотехмин" е на първо място за втора поредна година. Приходите от продажби на „Геотехмин" достигат 406.5 млн. лева, което е прираст от 179.7% спрямо 2007 г. На втора и трета позиция се нареждат „Главболгарстрой" АД и разложката „Балканстрой" АД със, съответно - 267.1 млн. лева и 157.3 млн. лева приходи от продажби. Сред най-големите строителните компании в България през 2008 г. се нареждат и „Планекс" ООД, „Сиенит" ООД, „АТ Инженеринг 2000" ООД, „Енемона" АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, „Холдинг Пътища" АД и „Биндер" АД.

Сред водещите 10 компании по приходи от продажби за 2008 г. „АТ Инженеринг 2000" ООД се изкачва в класацията най-бързо, като прескача 18 позиции до 6-о място. „Холдинг Пътища" АД губи 2 позиции и се смъква до 9-о място.

Предприятие Град Приходи от продажби 2008 Темп приходи 2008/2007 Геотехмин ООД София 406494 179.7% Главболгарстрой АД София 267105 119.7% Балканстрой АД Разлог 157307 26.1% Планекс ООД Варна 136117 33.8% Сиенит ООД Пловдив 130003 108.5% АТ Инженеринг 2000 ООД София 97677 104.2% Енемона АД Козлодуй 83325 13.0% ГБС-Инфраструктурно строителство АД София 80604 7.6% Холдинг Пътища АД София 77194 -15.0% Биндер АД Сливен 72104 16.0%

Източник: BEIS