Вярно, че жените са в настъпление. Но все още не навсякъде, а още по-малко пък във висините на големите концерни. След кризата обаче, или по-точно тъкмо поради нея, изглежда е дошъл часът за повече жени по върховете.

Стане ли дума за жени на ръководни постове, Шерил Сандберг, главен мениджър към Facebook, охотно разказва следния анекдот: На заседание на Управителния съвет на голям концерн, където представяла свой проект, в паузата тя попитала за пътя към дамската тоалетна. Шефът на концерна повдигнал рамене в неведение. Не знаел. Явно никога до този момент пред него не се е била появявала жена със собствен проект.

Жени заменят уволнените босове

Тази случка е симптоматична, както документират статистиките. През юли 2009 година в 500-те най-значими коцерни в света едва 13 жени са били начело на управителни съвети, което прави само 2.6%. Сега обаче американски икономисти смятат, че този индекс ще се промени в полза на жените главно поради късните последици от кризата.

Икономическият срив в световен план постави на нова основа въпроса за половете. Най-вече браншове, зависими от експорта, където делът на мъжете на ръководни позиции е изключително голям, бяха особено силно засегнати от кризата. Изследване на Американския икономически център констатира, че през пролетта на миналата година 80 процента от хората, засегнати от вълната на уволнения, са били мъже. Все по-често, след такива уволнения, вакантните ръководни постове биват заемани от жени.

Германската икономистка Криста Катарина Шпис вижда още един "кризисен ефект". Според нея жени и особено майки биха могли да се окажат един вид печеливши от кризата, тъй като работата на съкратено и плаващо работно време става все по-атрактивна.

Мъже, а не жени бяха "мениджърите" на кризата

Също и на теория темата за пропорцията в половете е отново актуална особено на фона на факта, че мъже, а не жени бяха всъщност "мениджърите" на кризата. Реномираният американски журналист и носител на престижната награда "Пулицер" Никълъс Кристоф синтезира този факт в заключението, че "ако Lehman Brothers, които станаха синоним за световния финансов провал, бяха с качествата на легендарните Lehman Sisters, вероятно щяха да съществуват и днес".

Източник: DW