Пловдивският окръжен съд иска ревизия на съдии, вписали двете увеличения на капитала на пловдивския Международен панаир АД.

Председателят на съда Сотир Цацаров предложи на председателя на Апелативен съд-Пловдив да разпореди съдебна ревизия на тримата съдии, вписали увеличенията. Той отказа да съобщи имената им, но подчерта, че са добри професионалисти.

Решение ще бъде взето след проверката. Цацаров отбеляза, че никой от тримата търговски съдии не е определял държавната политика в областта на икономиката през 2006 и 2007 година. Според него работата на съдиите е била да впишат в търговския регистър двете увеличения на капитала, но нямат отношение към правителствената стратегия и политика за развитие и преструктуриране на пловдивския панаир.

Министърът на икономиката Трайчо Трайков подаде сигнал до Висшия съдебен съвет на 19 април за проверка дали съдиите, вписали увеличенията на капитала на панаирното дружество, не са извършили нарушения, а също така да бъде проверено и делото за реституция. Освен това министърът заведе дело в Окръжния съд в Пловдив за връщане на мажоритарния дял и пълния контрол на държавата на Панаира.

Източник: БНР