Жените са все по-обвързани с инвестиционните решения на своите домакинства, но в същото време са и изключително несигурни относно инвестиционните си решения, сочи проучване направено от Prudential Financial.

Изследването, което се прави на всеки две години от 2000-та година насам, включва жени на възраст между 25 и 64 години с доход за домакинство от 50 000 долара, или повече.

95% от отговорилите жени заявяват, че директно са включени в процеса на финансови решения за домакинството, като 25% са водещи при вземането на решение.

Сред женените жени, 84% твърдят, че участват при финансовите решения, като 15% правят това сами.

В същото време изследването стига до извода, че 85% от жените участвали в допитването не знаят как да избират измежду финансовите продукти.

Само една трета от жените имат ясен и подробен финансов план, като при по-младите на възраст между 25 и 34 години само една от десет имат стратегия.

Все повече са и жените, които смятат, че трябва да се мисли за старините и пенсионната осигуреност - 72%, на фона на 47% през 2004-та година.

Като цяло четири от десет жени твърдят, че не разбират същността на взаимните фондове, или акциите.

Кризата е повишила загрижеността на жените за бъдещето на децата им. Около 44% от анкетираните заявяват, че спестяването за колеж за децата е от изключителна важност, в сравнение с 23% през 2004-та година.

Въпреки това обаче, процентът на жените, които имат възможност да заделят подобни средства е намалял до 21% от 26% през 2006-та година.

Интересно е, че 82% от представителките на нежния пол заявяват, че имат нужда от помощ при вземането на финансови решения. Най-често такава се предлага от съпруга или партньора.