По данни на Евростат всеки трети европеец (32%) на възраст между 25-34 години живее с родителите си. В същата възраст 81% от жените вече са самостоятелни.

Най-рано се отделят в Дания. След 25 години едва 3% от мъжете и 0.5% от жените остават в дома на родителите си.

Най-късно се отделят българите. 62% от българските мъже между 25 и 34 години все още живеят при родителите си.

Жените, които най-късно започват самостоятелен живот, пък са в Словакия (42%).

Датчаните се отделят по-принцип най-рано от родителите си. Още между 18-24 години 60% от мъжете и 73% от жените напускат семейното жилище. Това даде повод Дания да бъде наречена „страна на бегълците от родителски дом".