Трите скандинавски страни монополизираха класацията на института Легатум за най-благоденстващите държави в света. На върха на класацията е Норвегия, втора е Дания, а на трето място е Финландия.

Изследването е направено сред 110 страни въз основата на осем критерия, сред които са икономическия и социален успех, политическата стабилност, качеството на образование и здравеопазване.

На четвърто място е класирана Австралия, следвана от съседната Нова Зеландия, а друга скандинавска страна - Швеция - заема шесто място. На седма позиция е Канада, а Съединените щати са на 10 място.

България се нарежда на 46 място в класацията на Легатум, сочат данните на сайта на института.

Страната ни е на 48 място по критерий образование, по здравеопазване на 45 място, а според националната и лична сигурност се класира на 40 позиция.

Според средната продължителност на живот България е на последното 110 място.

Индексът се основава на статистически анализ на данни, трупани над 40 години, допълнен от заключения на академични специалисти по икономика, история, развитие, социология и политически науки.

Източник: бТВ