Вчера, 28 октомври, в хотел „Хилтън София" се проведе първата международна конференция „Индустрия и иновации 2010".

Българското правителство си е поставило за цел финансирането за иновации да достигне 2% от брутния вътрешен продукт, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той участва в Международната конференция „Индустрия и иновации 2010", организирана от списание b2b Magazine. Според него реализирането на тази цел зависи от съвместните усилия както на държавата, така и на бизнеса.

В дискусията за утвърждаването на конкурентна, иновативна, нисковъглеродна и екоефективна икономика участваха държавни експерти, депутати, дипломати, представители на компании и неправителствени организации.

Достъпът на иновационните фирми до финансов ресурс в България е ограничен. В тази посока започват конкретни дейности по преструктурирането на три фонда по инициативата Jeremie, която е част от програма „Конкурентоспособност", обясни Трайков. Фондът за рисков капитал ще стартира с 30 млн. евро.

"Ако не можем да гарантираме стабилна икономика, никоя външна компания няма да инвестира в България," коментира председателят на икономическата комисия в парламента Мартин Димитров. Когато нестабилността се комбинира с идеи за национализация, това плаши всеки разумен човек, допълни Димитров по повод плановете на правителството за промени в пенсионната система.

Повече от пет пъти ще се увеличат парите за иновации до 2020 г., стана ясно на форума. През последните години за нови технологии се отделяха едва 0,4% от БВП, съобщи министър Трайков. Но сега се предвижда между 1,4 и 2% от БВП да отиват за сектора.

Хубавото е, че през последните 6 -7 г. частният сектор е увеличил инвестициите в иновации от 0,06 до 0,16% от БВП. Това вече дава ефект в повишения износ на продукти с висока добавена стойност като лекарства, изчислителна, медицинска и предавателна техника.

Икономическото министерство е готово с проекта за нов Закон за иновациите и в понеделник документът ще бъде публикуван. Държавата е извела три основни приоритета - технологиите, свързани със здравето, екологични и енергийноефективни технологии. Според Трайков фирмите не само трябва да правят инвестиции, но и да ги обявяват, за да ползват данъчни облекчения.