Във вторник еврото бе подложено на разнопосочна търговия през целия ден, като в крайна сметка, затвори търговията с леко повишение до ниво от 1.4112 долара. Влияние на движенията на еврото и долара вчера оказаха няколко фактора. От една страна подновените очаквания за вдигане на лихвата от ЕЦБ следващия четвъртък, като тези очаквания остават един от основните фактори, подкрепящи еврото.

Рейтинговата агенция S&Poor's понижи отново кредитния рейтинг на Португалия с една степен от "ВВВ/А-2" до "ВВВ-/А-3", като причина за това е възможността страната да направи зависим своя дълг от евентуална скорошна финансова помощ от страна на ЕС. Така кредитният рейтинг на Португалия вече е само една степен от т.н. "junk" статус. Агенцията също така понижи и дългосрочния кредитен рейтинг на Гърция от "ВВ+" до "ВВ-".

Също така S'&Poor's постави под "негативно наблюдение" и краткосрочния кредитен рейтинг на Гърция, който засега остава в "В" нивото. Така новият кредитен рейтинг на Гърция остава дълбоко в т.н. "junk" територия. От друга страна влияние на долара оказа доста пролихвеното изказване на управителя на ФЕД на Сент Луис - Булард. Той заяви, че Комитетът по монетарна политика към Федералния резерв няма възможност да изчака ефекта на цялата глобална несигурност, преди да започне нормализация на своята парична и лихвена политика. Според него, дискусията за нормализация на паричната политика в САЩ ще бъде ключова тема за ФЕД през настоящата 2011 г. Също така влияние на долара оказа силния спад в индекса на потребителското доверие в САЩ за март до 63.5 пункта от 72.0 за февруари.

Британският паунд се търгуваше без ясна посока вчера, като затвори с леко повишение на нива от 1.6009 долара. Причина за това бяха серията смесени икономически данни от Великобритания. Финалният БВП за четвъртото тримесечие на годишна база е 1.5%, като се очакваше да достигне 1.3%. Показателят бе 1.8% за предходния период. Текущата сметка за четвъртото тримесечие е -10.5 млрд. паунда, при прогнози за -10.3 млрд. паунда. Показателят бе -9.6 млрд. паунда за предходния период. Паричното предлагане М4 за февруари на месечна база е 0.3%, при 0.8% за предходния период.

Йената отбеляза рязко понижение спрямо долара във вторник, като приключи деня на нива от 82.45 йени. Основна причина за това най-вече е общото засилване на долара след пролихвените коментари на Булард от ФЕД и покачването на доходността на 10-годишните американски държавни ценни книжа към 3.45%.

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД