Плажовете по родното Черноморие блестят от чистота и отговарят изцяло на изискванията за качество на водата за къпане. Това констатира изследване, публикувано от Европейската комисия.

Оценката се основава на наблюдение за периода 2007-2010 г., като в началото на изследването около 10% от водните басейни и съоръжения в страната ни не са покривали препоръчителните и задължителните изисквания на ЕС.

Според документа, по Черноморието няма нито един плаж, който да не отговаря на екологичните изисквания.

В България няма нито една зона за къпане, която да предполага и най-малката заплаха за здравето на гражданите заради качеството на водите, категорично пише в анализа. Изследвани са не само морските плажове, но и тези край реките, язовирите и езерата.

Авторите отбелязват, че у нас има много малко плажове във вътрешността на страната, тъй като няма традиции за летуване по такива места.

Изследването обаче показва, че местните власти не желаят да инвестират в пречиствателни съоръжения заради високата цена за достигане на съответните стандарти, както и защото законодателството в България е особено строго по отношение на водното спасяване и не навсякъде по крайбрежието плуването е разрешено.

В документа се отбелязва също, че по Черноморието са изградени 38 станции за обработка на отпадни води и от тях работят 35.

Страната ни е поела ангажимент до 2014 г. да изгради още подобни съоръжения, които да обхванат и зоните, чиито отпадъчни води засега не подлежат на преработка. Очаква се инвестициите в пречиствателни станции в цялата страна да достигнат 3,5 млрд. евро.

ЕК призова пет страни от ЕС, включително и България, да се съобразят с директивата за отпадъците. В списъка на държавите, към които е отправен призивът, са още Кипър, Естония, Гърция и Полша. Те не са успели да информират ЕК за прилагането на европейското право в националните законодателства в срока до 12 декември 2010 г.

Страните имат срок за отговор два месеца, след което ЕК може да предаде въпроса на Европейския съд с искане за налагане на финансови санкции.

Посочената директива поставя правната рамка за обработката на отпадъците в ЕС. Документът определя принципи за управлението им, като "замърсителят плаща", и степенува приоритетите - ограничаване създаването на отпадък, повторна употреба на ненужните материали, рециклиране, възстановяване и изхвърляне.

От ЕК отбелязват, че законодателството в посочените държави все още не е изцяло съобразено с европейските норми, а обемът на отпадъците в ЕС продължава да нараства, като годишно се събират 3 млрд. тона.

Източник: в. Стандарт