Имотите в строящи се жилищни кооперации, които все още не са получили Акт 16, отново стават атрактивни за купувачите на пазара. За такива имоти са 8% от жилищните кредити през август, като в предходните месеци този процент рядко надхвърляше 4%.

Този вид строителство беше сред най-пострадалите от кризата и страдаше от отлив на интерес от страна на купувачите, но през последните месеци отново се радва на повишено внимание. Причините са няколко - цените на имотите между Акт 14 и Акт 16 са по-атрактивни от тези на завършените жилища, новите строежи са с добри локации, все още има избор на етажност и разположение, и не на последно място - възможността жилището да се довърши съобразно изискванията на купувача.

„Банките финансират клиенти с добра кредитна история, които търсят да купят жилище. Липсата на Акт 16 не е пречка за финансиращите институции, ако потребителите са изрядни платци, а същевременно и строителната компания, която изгражда жилището, е проверена и надеждна. Задължително условие обаче е сградата да е получила Акт 14", коментира изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев. „Финансирането става на части, по схема, договорена с банката и строителя, като може да се получи кредит до 80% от стойността на имота в завършен вид."

Купувачи на жилища без Акт 16 са предимно млади семейства с деца и хора във възрастовата група до 40 години. Те предпочитат да купят нов апартамент, който се нуждае само от довършителни работи и обзавеждане, отколкото да инвестират средства в имот в стара сграда със зле поддържани общи части, която има нужда от саниране на фасадата и подмяна на основни инсталации.

„Във финансово отношение профилът на клиентите за апартаменти, които предстои да получат разрешение за ползване, може да бъде определен така: хора със стабилни и сигурни доходи, които не разполагат със значителен обем пари в брой, но не се притесняват да изтеглят кредит и за 80% от стойността на имота, тъй като имат ясна дългосрочна перспектива за погасяването му", посочва Тошев.

„Клиентите, които купуват апартамент преди Акт 16, без съмнение печелят от по-ниската цена, на която придобиват имота. От друга страна, изключително важна за тях се оказва възможността да „начертаят" жилището по свой вкус, така че да имат разпределението и помещенията така, както винаги са желали", допълва той.

„Данните на Кредит Център от последния месец сочат, че на другия полюс са клиенти, които търсят реализиране на покупка, но в най-ниския ценови клас, и които теглят малки по размер кредити - от 10 000 до 30 000 евро", коментира още изпълнителният директор на компанията.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната за месец август 2011 г. е 37 960 евро, сочат данните на Кредит Център. Това е с около 2500 евро по-малко, отколкото отчетения пик през месец юли, което консултантите обясняват с отпускарския период и с все повече активизиращите се пазари в по-малките градове на България, където и цените на имотите са по-ниски. По данни на кредитните консултанти, съотношението евро/лева за страната през изминалия месец е 90/10.

Най-голям се запазва средният размер на изтеглените кредити в София - 48 650 през август. Класацията на градовете след столицата също остава непроменена - втора е Варна, следвана от Бургас и Пловдив.

Потребителите, теглещи ипотечни кредити, са главно във възрастовата група от 26 до 35 години, сочат наблюденията на консултантите. През август те са общо 44.4% от всички. Наблюдава се леко активизиране на клиентите от 36 до 45-годишна възраст, които са 36.7% от потребителите на кредити за изминалия месец спрямо 32.7% през юли. 7.8% от клиентите, на които банките отпускат ипотечни кредити, са между 18 и 25 години, а 11.1% - над 45-годишна възраст.

Най-често потребителите вземат ипотечен заем, който е между 10 000 и 30 000 евро, показва още статистиката. 44.2% от изтеглените кредити през август са с този размер. Почти такъв дял - 39.3%, заемат и кредитите от 30 000 до 50 000 евро. По-слабо търсени са заемите над този размер. Ипотечен кредит между 50 000 и 70 000 евро през последния месец са теглили 9.5% от клиентите, а над 90 000 евро - 1.8% от тях. Делът на сумите до 10 000 евро е 1.7%.

През ваканционния август и може би именно заради характера на сезона се наблюдава увеличение на дела на ипотечните кредити, които са изтеглени за лично ползване - 7.4% спрямо 3.6% през предишния месец. С цел покупка на жилище са взети 90.9% от ипотечните заеми, а за строително-монтажни работи - 1.7%.

Най-предпочитан от клиентите срок за погасяването на ипотечни заеми остава между 16 и 20 години - 38.6% от кредитите през август са взети за такъв период. На второ място се нареждат тези за период от 21 до 25 години - 26.2%, следвани от ипотечните заеми със срок на изплащане от 26 до 30 години, които са 17.8% от всички. По-краткосрочни кредити - с погасяване от 10 до 15 години, са предпочели 14.4% от потребителите.

Тенденцията за нарастване на процента на финансиране се оказва устойчива и през август. Кредитите за 70-80% от стойността на имота отново увеличават своя дял на 39.4% спрямо 38.2% през юли, а тези, покриващи 80-90% от цената на жилището, са 23.7% при 23.2% през предходния месец. За сметка на това леко се понижава делът на финансирането в диапазона 50-60% и 60-70% от цената на имота.

85.4% от домакинствата, теглили ипотечен кредит през август, са с доход от 1500 до 2500 лв., сочат данните на кредитните консултанти. Увеличава се броят на клиентите, които се решават на ипотечен кредит при семеен бюджет до 1500 лв. на месец - 10.6% спрямо 10.1% за предишния месец. С приходи от 2500 до 4000 лв. на домакинство са 3.3% от получилите ипотечни кредити през август, а с над 4000 лв. - 0.7%.