Австрийските банки ще трябва да ограничат новите кредити в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), където са сред най-големите кредитори, съгласно новите правила, наложени от австрийските власти с цел защита на кредитния рейтинг AAA на страната, пише Bloomberg.

От следващата година Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG и Bank Austria AG, която е собственост на UniCredit SpA, няма да могат да отпускат по-големи кредити от депозитите, които набират в източноевропейските страни, се казва изявление на Централната банка на Австрия от днес.

У нас Raiffeisen Bank International е представена от Райфайзенбанк България, а UniCredit SpA, собственост на Bank Austria AG,от Уникредит Булбанк.

Това ще ограничи способността на австрийските банки да финансират кредитния растеж със заеми от техните компании майки.

“Това определено ще се отрази на наличието на кредити,” смята Кристиян Келер от Barclays Capital в Лондон. “Също така ще има по-голямо разграничаване, което ще постави под натиск страни като Унгария, Румъния, Украйна или България.”

Австрийските банки са отпуснали кредити за 266 млрд. долара на кредитополучатели в бившите социалистически държави от Европа, което е най-много от всички държави, отчитащи се пред Банката за международни разплащания. Сумата също така се равнява на около 70% от БВП на Австрия. Тези данни не включват инвестициите на базираната във Виена Bank Austria, които се причисляват към Италия.

Опасенията, че правителството на Австрия може да се наложи да спасява банки заради загуби в Източна Европа, натежаха над ААА рейтинга на страната и вдигнаха разходите й за рефинансиране през миналата седмица.

Допълнителната лихва, която Австрия трябва да плаща на инвеститорите за това да притежават австрийски 10-годишни облигации, вместо германски, падна до 148 базисни пункта днес, в сравнение с рекордните 191 базисни пункта през миналата седмица.

Западноевропейските банки, които притежават около три четвърти от банковите активи в бившите комунистически държави в Европа, финансираха заемите в много държави с пари от компаниите майки. Това позволяваше на банките да отпускат повече, отколкото набират като депозити в ЦИЕ, което от своя страна водеше до увеличение на кредитния ръст.

Стойността на кредитите на Erste в Унгария е два пъти по-голяма от тази на депозитите, 1.4 по-голяма в Румъния и 1.5 по-голяма в Хърватия, според тримесечните й резултати.

Съотношението кредити/депозити на Raiffeisen е 1.5 в Украйна, 1.3 в Румъния и 1.2 в Унгария.