Българският енергиен холдинг (БЕХ) има активи за 12.4 млрд. лв. и печалба от 500 млн. лв. за 2011 г. по предварителни изчисления. Това е с 25% повече от предишната 2010 г., пише в. 24 часа.

Така най-голямата компания у нас печели на държавата сериозни пари. По закон финансовият министър Симеон Дянков може да прибере до 80 на сто от дивидента освен 10-те процента корпоративен данък.

След съобщенията, че дялове от БЕХ ще се продават на борсата опитахме да разберем колко реално струва държавната енергетика.

Към този момент обаче никой официално не се наема да отговори на този въпрос. Има само предположения. Реалната пазарна цена ще стане ясна, след като акции от него бъдат купени от инвеститори. Защото холдингът, пък и което и да е друго предприятие, не струва само активи, а пазар, бъдещи печалби, казва изпълнителният му директър Йордан Георгиев.

Според хора от екипа на Дянков обаче планираните приходи от продажбата на холдинга се движели от порядъка на 300-400 млн. евро при 10% пакет и 2.5 - 3 пъти повече, ако се стигне до продажба на целия пакет.

Къде да се продава? През нашата и чужди борси, най-вероятно лондонската, обмислят Дянков и икономическият му колега Трайчо Трайков. Според запознати идеята била да се тества пазарът с по-малък пакет от 10% държавен дял. При стабилен и силен инвеститорски интерес, може да се пуснат допълнителни дялове до 25 и дори 30%.

На някои високопоставени лица в енергетиката обаче 25% за продан от холдинга им се виждат много. Повечето се обединяват около числата 10 и 15%.

Още било спорно също дали промоцията да тръгне отвън, или да се започне с нашата борса. Много вероятно е обаче да се стигне до едновременно листване и навън, и у нас. Засега надделявали гласовете продажбата да стартира първо на външна борса, като един от основните аргументи бил, че така приходите от продажбата могат да финансират фискалния резерв, а няма да се замразят в сребърния фонд. Подготовката на цялата процедура по преводи на документи, обработка и легализация на отчети и баланси и пр. щяла да отнеме поне 3 месеца.

Все още не било решено и дали не е по-добре всички замръзнали активи като “Белене” да бъдат извадени от активите на БЕХ. Едни от експертите казвали, че дори и спорни, тези проекти имат перспектива и могат да носят големи печалби в бъдеще, което ще бъде оценено от потенциалните акционери. Други пък твърдели обратното - че неяснотите ще отдръпнат инвеститори от акциите.

За това, че има вариант за продажба на БЕХ през борсата, вицепремиерът и финансов министър съобщи в края на миналата година в интервю за "24 часа". Тогава той заяви, че икономическият му колега Трайков трябва да вземе решение дали на борсата да излязат по 20-25% от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и "Булгартрансгаз", или да се листне равностооен пакет от БЕХ . Още тогава Дянков заяви, че лично неговото мнение е, че по-атрактивна ще е продажбата на БЕХ.

Въпросът е каква сделка ще се избере, коментират днес важните кадри в енергетиката. Тя няма да е като продажбата на 33-те процента държавен дял в ЕВН например, при която компанията, притежаваща мажоритарния пакет, напазарува и останалите акции, твърдят хора, които участват в правенето на енергийната политика. Целта тук е акциите да се продадат на инвестиционни банки, пенсионни фондове, както и на частни лица и те да продължат да се търгуват на борсите. Така ще се постигне и прозрачност и във всеки момент ще имало реална оценка на пазарната стойност на енергийния холдинг.

Какво е БЕХ, че в него да има активи от 12.4 млрд. лв.(данните са за 2010 г., тъй като резултатите за 2011 г. още не са одитирани)? И откъде е тази сериозна печалба от 499 млн. за миналата година? Призьор по печалба, без това да е кой знае каква изненада, е АЕЦ "Козлодуй".

В структурата на БЕХ са седем компании, холдингът има съучастие в още 8 други дружества.

Холдингът бе създаден, като обедини държавните дружества в енергетиката, като замисълът бе да се създаде мощна компания, която да има възможности за инвестиции.

В него е Националната електрическа компания, която има активи от 6.9 млрд. лв. Тя има статут на обществен доставчик на електроенергия, тя изкупува еленергията от централите за регулирания пазар и прави микса на цената на електроенергията. Към нея са предприятие "Язовири и каскади" и предприятие "Водноелектрически централи". Към компанията е и дъщерното дружество "Електроенергиен системен оператор". То управлява мрежата и съоръженията към нея, които все още са собственост на НЕК. В момента тече избор на консултант, който да каже как ЕСО да бъде отделено от НЕК, така че Националната електрическа компания да не бъде обезкървена. По простата причина, че НЕК е обременена със заеми за "Цанков камък", АЕЦ "Белене", рехабилитация на мрежата и на големите водни централи.

След НЕК втори по стойност на активите е АЕЦ "Козлодуй" - с 2.03 млрд. лв. Електроенергията от атомната централа дава 30% от тока на България, и то на средна цена от 4,5 ст. на квтч. За сравнение цената на тока от слънчеви централи е 69.9 ст. за квтч, на електроенергията от комбинирано производство, т.е. от топлофикациите, е 19 ст. Евтината електроенергия от 2000-мегаватовата централа балансира цените на микса у нас.

Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е с активи за 1.2 млрд. лв., цената на еленергията, която тя продава на НЕК за регулирания пазар е 6.2 ст. за квтч. Така че заедно с АЕЦ “Козлодуй” тя произвежда най-евтиния ток у нас.

Мини "Марица-изток" снабдяват с въглища трите централи в басейна. Активите им са 775 млн. лв., печалбата им за 2010 г. Е 8.25 млн., като има спад в сравнение с 2009 г. Само че 2011 г. е рекордна за добив на въглища. След влизане в експлоатация на новата американска централа AES "Гълъбово"- бившата "Марица-изток 1", бизнесът на мините безспорно ще стане още по-печеливш.

Другите три дружества в холдинга са от бившия "Булгаргаз", който се разтрои. "Булгартрансгаз" държи газопреносната и мрежа и транзитните газопроводи, активите му са 1.4 млрд. лв. "Булгаргаз" е търговската компания, която е общественият доставчик, активите му са за 616 млн. лв., а "Булгартел" е телекомуникационното дружество на бившия газов холдинг, сега БЕХ.

Има дялове в още 8 дружества

Българският енергиен холдинг има дялове има 50% или миноритарни дялове в още 8 други компании. През НЕК той държи 27% от "Марица-изток 3", в която мажоритарен дял имаше "Енел", а сега американската компания "Контур Глобал". За 2010 г. балансовата стойност на инвестицията на холдинга е оценена на 116 млн. лв.

48% от капитала на застрахователната компания ЗАД "Енергия" също е притежание на холдинга. За 2010 г. печалбата от това вложение е 23.9 млн. лв. БЕХ притежава и 34% от капитала на ПОД "Алианц България" АД, се вижда от отчета за 2010 г. Балансовата стойност на инвестицията там е 8.9 млн. лв.

Така че от вложенията си в тези компании холдингът е на печалба.

Българският енергиен холдинг е страна по проекта за изграждане на газопровода "Южен поток". В "Южен поток България" АД той притежава 50% от акциите, другите 50% са на "Газпром". Балансовата стойност на инвестицията все още е 25 хил. лева.

БЕХ притежава 16.67% от дяловете в "Набуко газ пайплайн интернешънъл", компанията, която ще инвестира и ще оперира бъдещия газопровод. Инвестицията в компанията на този етап е 3.076 млн. лв.

"Трансболкан електрик пауър трейдинг" пък е компания, в която чрез НЕК холдингът има 50% акции, 50 на сто са на две гръцки компании. Чрез тази фирма електрическата компания се опитва да търгува в чужбина.

"Ай Си Джи Би" АД пък е компанията, която ще изгради и ще експлоатира газовата връзка между България и Гърция. В нея холдингът държи 50%. Инвестицията е 1.95 млн. лв.