Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2012 г. спрямо март 2012 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (април 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 1.6%, а годишната инфлация за април 2012 г. спрямо април 2011 г. е 1.7% (табл. 1). Средногодишната инфлация за периода май 2011 г. - април 2012 г. спрямо периода май 2010 г. - април 2011 г. е 3.2%.

През април 2012 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.1%;

алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.1%;

облекло и обувки - увеличение с 4.2%;

жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други
горива - увеличение с 0.8%;

жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.4%;

здравеопазване - увеличение с 0.1%;

транспорт - увеличение с 0.9%;

съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;

свободно време, развлечения и културен отдих - намаление с 1.6%;

образование - увеличение с 0.1%;

ресторанти и хотели - намаление с 0.2%;

разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.1%.

При храните най-голямо е увеличението на доматите - с 20.8%, цитрусовите и южни плодове - с 5.3% и всички видове чушки- 4.5%. Извън сезонния спад на зеленчуците, с най-голямо понижение на цената са яйцата, загубили 10.6% от цената си през последния месец след рекордното им поскъпване преди празниците.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение при: облекло - с 3.2%, обувки - с 6.3%, наеми за жилища - с 0.1%, водоснабдяване - с 0.9%, текущ ремонт и поддържане на жилища - с 0.6%, събиране и изхвърляне на битови отпадъци - с 0.1%, топлоенергия - със 7.8%, централно газоснабдяване - с 9.3%, автомобилен бензин А95Н - с 2.8%, автомобилен бензин А98Н - с 2.0%, пътнически таксита - с 1.2%, автобусен междуселищен транспорт - с 1.9%, вътрешноселищен обществен транспорт - с 0.4%, и други.

Намалили са се цените на: течни и газообразни горива за битови нужди - съответно с 0.8 и 0.4%, хладилници и фризери - с 0.7%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 5.8%, дизелово гориво - с 0.4%, комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 6.8%, и други.

През април са се повишили цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти - с 0.1%, и на лекарските услуги - с 0.2%, а цените на стоматологичните услуги са на нивото на цените от предходния месец.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2012 г. спрямо март 2012 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (април 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 1.3%, а годишната инфлация за април 2012 г. спрямо април 2011 г. е 2.0%.