Издръжката на живот на един човек от четиричленно домакинство достигна 562.61 лева в края на септември, по данни на КНСБ. Общо едно домакинство от двама възрастни и две деца трябва да разполага месечно с 2250 лева, за да се храни, да поддържа разходите си за дома, да се облича, да ползва медицински и образователни услуги спрямо нормалните български стандарти, заяви президентът на синдиката Пламен Димитров.

Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец септември е с 5.9% по-висок спрямо същия период на миналата година, съобщава bTV. Нарастването от началото на годината е с 4.8%. В стойностно изражение увеличението е с 26 лева, а средно за четиричленно домакинство е с около 104 лева.

Характерният за летните месеци нисък темп на нарастване, който в някои години достига и до дефлация, бе заместен от сериозен ръст от 2.8% през септември 2012 спрямо юни 2012 г. Според КНСБ това е в резултат на увеличение на цените на тока, водата, газа, в определени случаи и на топлоенергията.

Според Димитров, става въпрос за натрупването на твърде много обективни и субективни фактори, чието влияние довело до шоково нарастване на цените на основни хранителни и нехранителни стоки.

За пример той посочи високия ценови скок на тока, природния газ и питейната вода от 1 юли 2012 година; поскъпването на горивата на международните пазари, което има пряк и косвен ефект върху инфлацията като цяло; очакванията за слаби реколти по редица основни селскостопански култури; покачването на цената на основните селскостопански продукти на международните пазари; намаляващата българска селскостопанска продукция, която не задоволява търсенето на пазара и все повече се замества от внос.

Очакванията на КНСБ до края на годината са за запазване тенденцията на покачване на цените, макар и по-плавно. През септември 2012 спрямо септември 2009 година ръстът на издръжката на живот е 17.6%.

Димитров е убеден, че опитът да бъдат замразени цените на десет основни стоки и услуги, се е провалил.

Според синдиката границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, е достигнала 213.61 лева на един човек, което показва ръст с 4.2% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база ръст от 7.1%. Темпът на нарастване на хранителните стоки при издръжката на бедните изпреварва ръста на същата група от общата издръжка на живот.

Групата на хранителните стоки от потребителската кошница на ограниченото потребление бележи ръст от 4.2% спрямо предходното тримесечие и 7.7% за едногодишен период.