България не може да развива икономика, основана на ниско заплащане. Производителността на труда и конкурентоспособността не бива да растат само чрез наемане на евтин труд, а с инвестиции в производство, енергоспестяващи технологии и т. н.

Това заяви в интервю за БТА вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

По думите му в момента 11 процента от заетите работят на минимална работна заплата. Жените в България получават средно за страната 13.4 процента по-ниски заплати, 40 процента по-ниски пенсии. В същото време у нас жените работят седем пъти повече от мъжете в грижа за дома, три пъти повече по отношение на грижа за деца, посочи вицепремиерът.

През есента социалното министерство ще внесе Закон за равните възможности, който цели да увеличи натиска върху администрацията и частния сектор да не наказват един или друг пол по полов признак. Ще бъде даден шанс на младите майки, на родителите да се развиват в кариерата си и да получават полагащото им се възнаграждение, заяви Калфин, цитиран от Дарик радио.

Готвят се изцяло нови проекти за Закона за хората с увреждания и Закона за социално подпомагане, каза още вицепремиерът. Ще бъде приложена модерна система, като ще се подредят съществуващите над 1000 социални услуги. Така всеки ще бъде наясно до каква от тях има достъп съобразно нуждите си, посочи Калфин.

Предстои цялостна промяна на реда за отпускане на инвалидните пенсии, съобщи още министърът. Ще бъде увеличена индивидуалната грижа за хората с увреждания. Вицепремиерът обеща да бъдат затворени кранчетата, през които изтича ресурс от инвалидните пенсии.

Промени, свързани с частните пенсионни фондове ще бъдат обсъдени подробно през есента. Те ще се базират на пространно предложение на Комисията за финансов надзор и касаят предоставяне на по-голяма възможност за инвестиции на фондовете, повече прозрачност в работата им, поставяне на ограничения за инвестиране в свързани лица и др.

Ще са въоръжени максимално и трябва да са активни, за да убеждават хората част от осигуровката да отива там, посочи Калфин.