Не се предвижда увеличаване на данъците и таксите, въпреки рекордния за Столична община бюджет от 1.7 млрд. лв., заяви в интервю за БНТ председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков.

По думите му в бюджета с акцент са проектите за транспорт и транспортна инфраструктура, екология и образование.

Предложението за бюджет за Столичната община е най-големият досега с размера си от 1.7 млрд. лв. Голямата сума се дължи на високата събираемост на данъците и на европейските средства, които възлизат на 300 млн. лв., изтъкна председателят на Столичния общински съвет.

Смятам, че това предложение е достатъчно балансирано и добро и най-вече устойчиво спрямо политиката на Столичната община в последните години, каза той.

Един бюджет трябва да бъде балансиран не само от към приходи, но и от към политики, добави Герджиков, цитиран от вестник Стандарт.

По думите му в бюджета с акцент са проектите за транспорт и транспортна инфраструктура, екология и образование.

Дните със замърсяване на въздуха намаляват на годишна база в последните десет години, заяви Герджиков.

В бюджета за 2019 г. са заложени няколко мерки за борба с мръсния въздух в столицата, каза още той. Една от тях е ремонтът и изграждането на паркови пространства, което има пряко отражение върху качеството на живот в София.

Друга е по-честото миене и на повече улици, като това ще се извършва машинно. Ще се кандидатства по ОП „Околна среда“ за подмяна на 1/3 от съществуващите отоплителни системи по домовете на хората в рамките на следващите три години.

В рамките на 2019 г. общината ще закупи и разположи 22 измервателни станции за качеството на въздуха.

„Нека коментираме ремонта на „Граф Игнатиев“, когато завърши", призова Герджиков. По думите му, търговците в района ще бъдат облагодетелствани след края на ремонта.