Възможностите за допълнително финансиране на туризма, връзката между „умен град“ и развитието на градския туризъм, насърчаването на инвестициите в сектора - това са част от темите, които ще бъдат обсъдени на Шестата годишна среща на Националния борд по туризъм.

Под мотото „2019 – година на вътрешния туризъм, инвестициите и иновациите“ в нея ще участват представители на ключовите институции и над 150 лидери в туристическия бранш, международни и местни корпорации и организации, сред които представители на IT компании, телекоми, банки и финансови институции, работодателски и браншови организации.

Участниците ще обсъдят и потенциала на София да се превърне в център на конгресен, културен, събитиен, младежки и фестивален туризъм. Част от този процес е и въвеждането на новите технологии в услуга на туристите.

В столицата и други големи градове вече има високоскоростен интернет, паралелни мрежи, създадени изцяло да поддържат свързаност между устройства, както и мобилни апликации.

На тази база могат да се предоставят услуги като видеонаблюдение, умно сметосъбиране, измерване на чистотата на въздуха, интелигентен градски транспорт, умно паркиране, резервационни системи за културни събития, ресторанти и хотели и много други възможности, които ще подобрят качеството на живот в градовете и оттам ще увеличат техния потенциал като туристически дестинации.

Тази и още теми ще бъдат в центъра на вниманието на Шестата годишна среща на Националния борд по туризъм на 23 април, вторник, хотел „Хилтън“.