Туристите от четири основни азиатско-тихоокеански пазара са допринесли с близо една пета към общите разходи на туристите в световен мащаб през миналата година, което е поредното доказателство за процъфтяващия апетит към туризъм в региона, сочи нов доклад на компанията за финансови услуги Mastercard.

Посетителите от Китай, Южна Корея, Япония и Тайван са допринесли с 18.5% към общите разходи на туристите в 200-те водещи града по света през 2018 г. Делът им десетилетие по-рано е бил 11%, според проучването на Mastercard.

Докладът, който използва данни от трети страни, в това число на Световния съвет за пътувания и туризъм, проследява общия брой на посещенията с преспиване от страна на международни туристи през 2018 г., за да определи кои са водещите пазари за пътувания.

То е част от по-всеобхватно проучване на Mastercard на световната туристическа индустрия, което се очаква да бъде публикувано по-късно през годината.

САЩ продължава да допринася с най-голям брой туристи в 200-те най-посещавани града през 2018 г., като делът на страната възлиза на 9.9%. Азиатско-тихоокеанският регион обаче отчита сериозен ръст в последното десетилетие, според доклада.

Континентален Китай (без Хонконг и Макао) се изкачва от седмо място през 2009 г. до втора позиция през миналата година, допринасяйки с 9% от нощувките в световен мащаб.

Същевременно Южна Корея и Тайван влизат за първи път в челната десетка, допринасяйки с 3.4% и 2.3%, респективно. Япония с дял от 3.1% пада с две места в класацията за последните 10 години.

По отношение на общите разходи на туристите, Китай доминира с дял от 9.6%, следвана от САЩ с 9.2%.

Представителите на 10-те водещи пазара са съставлявали близо половината (49.1%) от всички посещения на 200-те водещи дестинации през миналата година и са допринесли с 48.4% към общите разходи, според доклада.

Промяната сочи към бързоразрастващия се, но все още неразработен туристически пазар на Азиатско-тихоокеанския регион, според Рупърт Нейлър, старши вицепрезидент на Mastercard за същия регион.

“Най-вълнуващото, според нас, е, че въпреки че делът на региона в глобалните разходи се е увеличил през последното десетилетие, това е само един много малък процент от населението, което пътува в чужбина", казва Нейлър.

Това важи с особена сила за континентален Китай, Индия (12-о място) и Индонезия (19-о място) — три от най-многолюдните страни в света.

Това са 10-те пазара, които осигуряват най-много туристи в международен план:

10. Тайван
9. Русия
8. Канада
7. Япония
6. Южна Корея
5. Франция
4. Великобритания
3. Германия
2. Континентален Китай
1. САЩ