През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 745 жилищни сгради с 9 952 жилища в тях и 1 181 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 26 административни сгради/офиси с 44 889 кв. м РЗП и на 1 214 други сгради с 448 862 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.9%, жилищата в тях - с 13.4%, както и общата им застроена площ - с 14.9%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава намаление както на броя им със 7.1%, така и при разгънатата им застроена площ - с 51.8%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8.7% повече, докато общата им застроена площ намалява с 22.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 28.1%, жилищата в тях - с 67.9%, а разгънатата им застроена площ - с 43.5%. Издадени са разрешителни за строеж на 16.1% по-малко административни сгради със 144.9% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 29.8%, както и разгънатата им застроена площ - с 5.0%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 269, Пловдив - 243, София - 204, Варна - 124, и Бургас - 118. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5 367, Пловдив - 1 056, Варна - 665, Бургас - 435, и Кърджали – 390.

През второто тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 1 410 жилищни сгради с 5 993 жилища в тях и с 784 124 кв. м обща застроена площ, на 21 административни сгради/офиси с 19 915 кв. м РЗП и на 642 други сгради с 419 529 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 41.3%, жилищата в тях - с 13.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 18.7%. Започнатите административни сгради са се увеличили двойно, а тяхната обща застроена площ е нараснала близо четири пъти. Започнал е строежът на 11.5% повече други видове сгради с 20.8% по-голяма РЗП.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 44.0%, жилищата в тях - с 25.7%, както и общата им застроена площ - с 26.0%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП намалява с 25.8%. Започнал е строежът на 9.9% повече други видове сгради с 42.7% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 260 жилищни, 8 административни и 34 други сгради; Пловдив - 231 жилищни, 3 административни и 65 други сгради; София - 148 жилищни и 41 други сгради; Варна - 136 жилищни и 30 други сгради; Бургас - 88 жилищни и 32 други сгради.