TBI Bank успешно емитира десетгодишна емисия облигации в размер на 10 млн. евро с условия, насочени да отговарят на изискванията за капитал от втори ред на Регламент (ЕС) № 575/2013. Облигациите имат единична номинална стойност от 100 хил. евро и бяха насочени основно към институционални и професионални инвеститори. Годишната лихва е фиксирана на 5.25%.

Taка TBI Bank отново доказва амбицията си постоянно да предизвиква установените норми на нашия финансов пазар и да поставя еталон, който останалите български банки биха могли да следват.

„Причината да емитираме публично емисия подчинени облигации е намерението ни да оптимизираме капиталовата структура на TBI Bank и да подкрепим бизнес развитието ни“, казва Лукас Турса, старши вицепрезидент на TBI Bank. „Получихме много положителна обратна връзка от инвеститорите – допадна им прогресът на нашата дигитална трансформация, и особено много бизнес и финансовите резултати на ТBI Bank в последните години“.Съответно не е изненада, че имаше свръхзаписване за предложените облигации. „За съжаление не можахме да изпълним изцяло всички инвеститорски заявки, понеже трябваше да се вместим в планирания от нас лимит от 10 милиона евро.

Финалният списък от инвеститори е добре диверсифициран и включва пенсионни фондове, застрахователни компании, банки, фонд мениджъри и професионални инвеститори. Освен това регистрирахме и интерес от частни инвеститори, за които този инструмент се оказа добра алтернатива на депозитите. Заради фокуса ни върху професионалните инвеститори, трябваше да отклоним този интерес“, добави Турса.

Скоро ще бъде подадено заявление за регистриране на облигациите за търговия на Българската фондова борса.