Поради големия интерес към златната възпоменателна монета на тема „Паисий Хилендарски – два златни лева“, от 30 юни 2022 г. Българската народна банка ще продължи да продава монетата на касите си, като всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи по 1 монета.

Това съобщават от пресцентъра на централната банка.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

Най-скъпите български банкноти и монети, пуснати за продажба онлайнХартиен лев от 1974 г. удари 50 долара в eBay

Едно физическо лице ще може да закупи по 1 възпоменателна монета, независимо дали я закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретна възпоменателна монета.

Монетата беше пусната за продажба на 27 юни, а пред касите на БНБ се изви огромна опашка. Планираше се тя да се продава до вчера, 29 юни.

Цената на монетата е 3 755 (три хиляди седемстотин петдесет и пет) лева.