През периода януари - май 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 43.5% спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 25 350.1 млн. лева, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 68.7% от износа за държавите - членки на ЕС.

През май 2022 г. износът за ЕС нараства със 72.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 788.2 млн. лева.

През периода януари - май 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (268.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (140.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (19.4%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2022 г. се увеличава с 30.6% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 23 309.6 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

През май 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 36.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 013.6 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (192.0%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (109.6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - май 2022 г. е положително и е на стойност 2 040.5 млн. лева.

НСИ публикува данни и за външната търговия на България със страните извън Европейския съюз. През периода януари - юни 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 33.9% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 14 697.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство, Китай и Украйна, които формират 50.6% от износа за трети страни.

Годишната инфлация у нас достига 16.9% през юниИнфлацията от началото на годината е 10.1%,

През юни 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 54.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 999.3 млн. лева.

През периода януари - юни 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (214.5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (67.6%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (13.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2022 г. се увеличава с 63.6% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 23 118.9 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През юни 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства със 75.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 718.6 млн. лева.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (293.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (150.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юни 2022 г. е отрицателно и е в размер на 8 421.6 млн. лева.

През юни 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 719.3 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - юни 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 45 748.5 млн. лв., което е с 41.0% повече в сравнение със същия период на 2021 година.

През юни 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8 700.4 млн. лв. и нараства с 51.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юни 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 51 896.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 45.2% повече спрямо същия период на 2021 година.

През юни 2022 г. общият внос на стоки нараства с 58.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 10 186.8 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юни 2022 г. и е на стойност 6 148.2 млн. лева.

През юни 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 486.4 млн. лева.