През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 1,7% в сравнение със същия период година по-рано. На един зает се падат 12 152 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 30,9 лв. БВП за един отработен час. Това сочат предварителните данни на Националният статистически институт. Оттам обявиха още, че през третото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 3,3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0,6% спрямо второто тримесечие на 2022 г.

Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор. Заетите в икономиката са 3 699,7 хил., а общият брой отработени часове е 1 457,4 милиона.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2022 г. се увеличава реално с 2,1% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3,3%.

По отношение на производителността на труда, за третото тримесечие в индустриалния сектор тя е 12 222,5 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 29,8 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 10 437,8 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 26,7 лв. от текущия обем на показателя.

1/5 от българите работят извън населените места, в които живеятЛидер е София - 45.3%, следвана от Перник - 44.9%, Пазарджик - 33.0%, и Кюстендил - 32.8%

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 5 904,8 лв. БДС на един зает или 15,5 лв. за един отработен човекочас.