Vivacom бе отличен със „Златен знак за 2022 година“ в наградите „Отговорна компания – отговорни служители“ на фондация „BCause”. Телекомът получи приза за развитието на програмата за редовно дарителство на работното място – фонда „VIVA Help”, и за активното участие на служителите в нея.

„От името на Vivacom благодаря за златния знак, който е голямо признание за целия екип на компанията и за златните сърца на всички колеги, които ежемесечно даряват от заплатите си за каузата в подкрепа на лечение на тежки заболявания на наши колеги и техните деца. Единственото нещо, което можем да направим през 2023, е да бъдем още по-активни и да увеличим броя на дарителите в компанията“, сподели Малина Чавдарова, директор „Човешки ресурси“ във Vivacom.

Фондът „VIVA Help” е създаден от Vivacom през 2015 година с цел да осигури подкрепа за лечение на тежки заболявания на служители на компанията и техните деца, когато лечението не се покрива от Здравната каса или от допълнителното здравно застраховане, осигурено от компанията.

Благодарение на активното участие на работещите в компанията за 8 години са събрани един милион и двеста хиляди лева, от които до момента близо 700 хиляди лева са използвани за лечение на сериозни заболявания на служители на Vivacom и техните деца. Само за изминалата година компанията е осигурила животоспасяващо лечение за 10 служители, някои от които са подпомогнати за продължаващо лечение.

Наградите „Отговорна компания – отговорни служители“ се провеждат в партньорство с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите.

Тази година в инициативата за златно отличие се включиха 24 компании. Сред основните критерии за избор на победители са обем участващи служители като % от общия екип, действащите механизми в компанията за насърчаване и развиване на програмите за регулярно дарителство и възможностите, които работодателите предоставят за даряване на труд на служителите.