United Group, водещият мултиплатформен телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, постигна споразумение за продажбата на 100% от пасивната инфраструктура на мобилните мрежи в България, Хърватия и Словения на TAWAL, дъщерно дружество на stc Group.

Тази пасивна инфраструктура, която се състои от над 4800 кули, се оценява на 1,22 милиарда евро без кредити и парични средства. Цената ще бъде изцяло платена и представлява 20.1 пъти EBITDAal (печалбата преди данъци, лихви, амортизация, след лизинг и преди МСФО 16).

Продажбата на пасивна инфраструктура на мобилни мрежи е актуална тенденция в сектора в Европа и по света. Приходите от продажбата ще позволят на United Group значително да намали задлъжнялостта си и ще осигури средства за бъдещ растеж. Транзакцията ще помогне на компанията да продължи да инвестира в мобилната си мрежа, включително да реализира плановете си за изграждане на близо 2000 нови базови станции през следващите 20 години. Това ще позволи на United Group да продължи да предоставя висококачествени услуги на своите клиенти.

Сделката е първата инвестиция на TAWAL в европейския телекомуникационен сектор. TAWAL е най-големият доставчик на интегрирана ИТК инфраструктура в Близкия изток и Северна Африка и притежава портфейл от над 16 000 мобилни кули.

През последните три години United Group затвърди позицията си на водещ мултиплатформен телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа.

Групата разшири дейността си на още няколко стабилни европейски пазари, като направи сериозни инвестиции в Гърция, България и Хърватия. Тя управлява широко портфолио от активи, включващи мобилни и фиксирани интернет услуги, телевизии, онлайн и печатни медии. United Group ще продължи да реализира успешни сделки по сливания и придобивания, да надгражда обещанието си да доставя висококачествени телекомуникационни и медийни услуги и да търси допълнителни възможности да разширява присъствието си в ЕС.

„Много сме щастливи, че постигнахме това спoразумение, което ще ни позволи да се справим уверено с глобалните макроикономически предизвикателства. Това сътрудничество ще подкрепи целта ни за непрекъснати ни инвестиции в компаниите от нашето портфолио, за да сме сигурни, че ще останем конкурентни на пазарите. Щастливи сме, че намерихме силен партньор в лицето на TAWAL и ще търсим още възможности да работим с тях, докато те разширяват присъствието си в Европа“, коментира Виктория Боклаг, главен изпълнителен директор на United Group.

„Партньорството с United Group бележи първата ни инвестиция на европейския пазар. Сътрудничеството с тях подкрепя целта ни да продължим да предоставяме иновативни и ефективни ИКТ инфраструктурни решения на партньорите си и да осигуряваме качеството на услугите, с което се славим“, каза Мохамед Алхакбани, главен изпълнителен директор на TAWAL.

„Споразумението ни с United Group представлява една вълнуваща нова глава за TAWAL и stc Group. Сделката е важен крайъгълен камък в амбициозната ни стратегия за растеж и разширяване на международното ни присъствие. Вече сме лидер в дигиталната трансформация на Саудитска Арабия и тази сделка още повече подсилва ангажимента ни да инвестираме в най-добрите технологии и инфраструктура, за да се наложим като лидери при осъществяването на безпроблемна свързаност по цял свят“, заяви Олаян Алуетаид, главен изпълнителен директор на stc Group.

Мажоритарен собственик на United Group е водещата международна инвестиционна компания BC Partners.

Никос Статопулос, президент на BC Partners за Европа и президент на United Group, коментира: Продажбата на пасивната инфраструктура на мобилните мрежи на United Group е ключов етап от пътя на компанията към растеж и разрастване. Тя ще позволи на United Group да се съсредоточи върху непрекъснатите си инвестиции в телекомуникационни и медийни услуги и инфраструктура“.

Финансов консултант на United Group по сделката е Goldman Sachs. United Group предстои да публикува годишните си финансови резултати в понеделник. Условията на сделката включват дългосрочни рамкови споразумения за услуги и Споразумение за продължаване на използването на телекомуникационните кули след приключване на сделката. Финализиране подлежи на стандартни процедури и се очаква да се случи през втората половина на 2023 г.

Виктория Боклаг, главен изпълнителен директор на United Group, коментира: