Сътрудничеството на Международния валутен фонд (МВФ) с Централна Азия, глобалните икономически перспективи и перспективите за подпомагане на Казахстан за постигане на въглеродна неутралност са темите в центъра на участието на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева в Международния форум в Астана.

Събитието се провежда на 8 и 9 юни в столицата на Казахстан, като наследява "Международен икономически форум Астана", чието последно издание се състоя през 2019 г. Домакин на форума е президентът на страната Касъм-Жомарт Токаев.

МВФ прогнозира ръст на световния БВП от 2,8 % през 2023 г. и 3% през 2024 г., като продължаващата инфлация и натискът върху финансовия сектор ще увеличат несигурността на световната икономика, коментира Кристалина Георгиева пред The Astana Times.

"Високите нива на дълга, геоикономическата фрагментация и изменението на климата поставят значителни предизвикателства. Това помрачава перспективите на всички - особено на най-уязвимите", допълни управляващият директор на МВФ.

Очаква се глобалната инфлация да бъде 7% през 2023 г., като вероятно няма да спадне до целевите стойности на централните банки преди 2025 г. Предвид това МВФ препоръчва на централните банки да поддържат строга парична политика.

МВФ прогнозира трайно висока инфлация и слаб растеж за региона до 2024 г.До 2024 г. инфлацията ще се задържи доста над целевите нива, прогнозира за региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа Кристалина Георгиева

Що се отнася до централноазиатските икономики, Георгиева заяви, че през 2022 г. те са се представили сравнително силно. Според нея, на фона на бурните геополитически промени Казахстан се е оказал силно изложен на разходите, свързани с геоикономическата фрагментация и изменението на климата.

"За Казахстан прогнозираме ускоряване на растежа от 4,3% през 2023 г. до 4,9% през 2024 г. Тази доста силна активност е окуражаваща, тъй като идва предимно от непетролните сектори на икономиката", допълни Георгиева.

Управляващият директор на МВФ отбеляза, че страните от региона трябва да ускорят пазарно ориентираните реформи.

"В МВФ установихме, че структурните реформи биха могли да увеличат производството на страните от Централна Азия с 5 до 7% в средносрочен план. Реформите за намаляване на ролята на държавата например биха могли значително да стимулират средносрочния растеж - като помогнат за предпазване на икономиката от бъдещи сътресения", каза Георгиева.

МВФ: Китай и Индия ще допринесат за около половината от глобалния растежМеждународният валутен фонд повиши прогнозата си за Азиатско-тихоокеанския регион

За да подпомогне Казахстан и други държави от региона, МВФ откри виртуално Регионален център за развитие на капацитета в Кавказ, Централна Азия и Монголия (CCAMTAC) на 1 февруари 2021 г., преди да стартира лично в Алмати.

Съвместното начинание на МВФ, деветте държави членки (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизката република, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и партньорите за развитие обслужва разнообразен и динамичен регион с население от 80 милиона души.

По време на посещението си в Казахстан Кристалина Георгиева ще участва в официалното откриване на центъра в Алмати, което е важна стъпка в задълбочаването на ангажимента на МВФ в подкрепа на икономическия потенциал на региона.

"Центърът вече е средище за развитие на капацитета и обучение в региона", заяви тя. "Подкрепихме усилията Ви за модернизиране на институциите и укрепване на паричната политика, финансовия надзор, управлението на публичните финанси и статистическата рамка", допълни Георгиева.

Тя изтъкна продължаващите усилия на МВФ за подпомагане на региона, както през първите години след обявяването на независимостта и по-късно по време на световната финансова криза и пандемията.

Индия е на първо място в прогнозната класация на ОИСР за растеж Предвижда се общата инфлация в ОИСР да намалее от 9,4% през 2022 г. до 6,6% през 2023 г.

Управляващият директор на МВФ засегна и темата за изменението на климата. Според нея то сериозно застрашава макроикономическата и финансовата стабилност.

Георгиева добави, че МВФ е готов да подкрепи усилията на Казахстан в тази област, като предостави цялостни съвети за това как да се подобри качеството на публичните инвестиции, да се изгради нисковъглеродна и устойчива на климата инфраструктура и да се укрепи мрежата за социална сигурност на Казахстан, за да се смекчи въздействието на прехода върху най-уязвимите.