Спестовността в днешния бързоразвиващ се и динамичен свят е отлично умение, което ни осигурява по-добро финансово бъдеще, разширява нашите възможности, в отговор на всички наши краткосрочни или дългосрочни цели.

Нов модел автомобил, повече пътешествия до непознати дестинации или подсигуряване на образованието на децата ни – все планове, които с добра финансова култура могат да се случат с лекота. За да може обаче нашите спестявания да работят за нас и нашето бъдеще, е важно да намерим подходящото решение, което да увеличи тяхната стойност във времето и да ни предостави възможност за натрупване на допълнителна доходност.

Структурираният депозит като един от най-актуалните и атрактивни спестовни продукти обединява сигурността на банковия депозит с възможността за получаване на доходност, обвързана с представянето на даден пазарен индекс, като същевременно осигурява запазване на нивото на вложения първоначален капитал. Той е инструмент, гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) и e с потенциал за получаване на по-добра лихва на падежа на депозита в сравнение със стандартните срочни депозити.

Най-новият спестовен продукт, с който Пощенска банка допълва портфолиото си от депозитни решения, е структурираният депозит „Index EURO 50“*, който идва в отговор на изключителния интерес на потребителите.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „INDEX EURO 50“?

„Index EURO 50“* е структуриран депозит за 5 години в евро, при който възвръщаемостта се състои от два компонента – основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва на падежа на депозита, която на свой ред се базира върху представянето на борсов индекс. Продуктът е с гарантирана главница на падеж и основна фиксирана годишна лихва от 3,00% върху предоставената на депозит сума, която се дължи на окончателния падеж на депозита, но се изплаща авансово ежегодно – през всяка година от срока на депозита след изтичане на първия (набирателен) период и може да бъде изтеглена по всяко време..

Възможната допълнителна лихва е обвързана с представянето на индекс EURO STOXX 50 за периода на депозита между началната и крайната дата за определяне на стойността му. Той следи представянето на акциите на 50-те най-големи компании по пазарна капитализация от Еврозона от различни икономически сектори и се състои от фиксиран брой компании.

При положително представяне на референтния индекс, допълнителната лихва, която може да бъде получена, е в размер на 51% от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса клиентът не получава допълнителна лихва, но получава основната фиксирана лихва и запазва 100% от главницата по депозита си. Продуктът предвижда възможност и за предсрочно прекратяване, като клиентът не получава допълнителна лихва, дължи такса за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума, а основната фиксирана годишна лихва, изплатена авансово до датата на предсрочно прекратяване, ще бъде удържана от сумата на депозита.

Минималната сума за откриване на депозита е 5 000 евро, като няма ограничение за максимално вложената сума. Първият набирателен период стартира на 14.06.2023 г. и ще приключи на 24.07.2023 г.. Вторият период на дългосрочно депозиране стартира на 25.07.2023 г. и завършва на 25.07.2028 г. за 5-годишния депозит. Пощенска банка непрекъснато обогатява портфолиото си от спестовни продукти, като само за последните две години финансовата институция предложи над пет разновидности на структуриран депозит, които бяха обвързани с представянето на различни индекси. Водеща цел на финансовата институция е да бъде максимално полезна на своите клиенти, предлагайки богато разнообразие от продукти и услуги, които отговарят на всичките им изисквания. … *Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант. Повече информация можете да откриете в Основният информационен документ тук или на адреса www.postbank.bg.
Съдържание от Пощенска банка