В рамките на първия експертен форум по проекта „24 часа и ОББ за устойчиво бъдеще“ над 60 представители на агросектора, държавната администрация и ръководството на най-голямата банка в България обсъдиха предизвикателствата и възможностите, които устойчивото развитие поставя пред сектора. Сред участниците бяха Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп България, Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието и храните, и Венелина Гочева, издател на „24 часа".

Главният изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп България – Питър Рубен, очерта нарастващата важност и ключовото значение на отговорния и устойчив бизнес: „Наличието на ESG стратегия не е просто начин да се представи една компания в положителна светлина - от това ще зависи финансирането занапред. Когато оценяваме един бизнес, искаме да разберем как той въздейства върху околната среда. KBC Груп, част от която е ОББ, като лидер във финансовата индустрия и пазарен лидер във финансирането на агросектора, има мисия да подпомага бизнеса в преминаването му към устойчивото развитие. Една от основните цели на Групата е да намали въглеродния отпечатък на нашата значителна и нарастваща кредитна експозиция в селскостопанския сектор с 21% през следващите 7 години. Ще постигнем това чрез увеличаване на устойчивото финансиране за компаниите.“

Заместник-министърът на земеделието Таня Георгиева постави акцент върху партньорството между финансовите институции, науката и технологичните компании. „В новата обща селскостопанска политика на ЕС има инструменти, които подкрепят фермерите за допълнителни и надграждащи ангажименти, свързани с околната среда и биоразнообразието. В българския стратегически план за земеделието са предвидени средства, свързани с трансфера на знания и иновации от науката към бизнеса. Освен това по Плана за възстановяване и устойчивост също се предоставя на фермерите възможност да се възползват от грантово подпомагане за дигитални и зелени инвестиции.", посочи Георгиева.

По време на форума бяха представени добри практики, които вече намират приложение в страната, инструменти за модернизиране и дигитализиране на производството, както и възможности за финансиране.

Модератор на първия панел беше един от водещите експерти в България по темата ESG - доц. Марина Стефанова, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопанския факултет на Софийския университет. Цветан Илиев - прокурист на Бони Холдинг, сподели над 20-годишния опит на компанията, която чрез нововъведения в технологията, начина на хранене и оборудването на фермите постига по-ефективно производство. Компанията работи и върху технология, при която още по-ефективно да се влага торовата маса от животните в почвата, за да се заместят изкуствени торове. Друг успешен пример представи управителят на Агро-бел 2001 Павел Стоименов. Той посочи, че у нас има проблем заради практиката на интензивно земеделие, при което се влошава качеството на почвата. Въведената екстензивна технология на обработка на почвата дава като резултат по-здрави растения, намалено използване на изкуствените торове с 80%, подобряване на почвения състав.

ОББ има готовност да подкрепи бизнеса със специализирани продукти. „Вече имаме разработен продукт, който е за инсталиране на фотоволтаични централи за собствени нужди, и предлага по-ниски проценти самоучастие, по-дълъг срок на изплащане и други преференции. Имаме готовност да търсим варианти за ползване на различни програми и гаранционни инструменти", каза Явор Русенов, ръководител отдел „Корпоративно банкиране - производство, земеделие и търговия“ в ОББ.

Възможностите, които бизнесът може да извлече от новите технологии при трансформацията, бяха тема на втория панел, модериран от Тихомир Тончев, главен редактор на „Български фермер“. Иво Куманов - управител на НИК Електроникс, компания с фокус в модерните технологии и прецизно земеделие, представи решения, базирани на изкуствен интелект и използващи дронове и камери за третиране на почвите и културите по природосъобразен начин. Друга важна част от новите изисквания, свързани с устойчивото развитие, подчерта съдружника в ТЕХНО ФАРМ Свилен Костов. Решение за одитите, доказващи какво и как е произведено, дава дигитализацията и софтуерите за земеделие. Като приоритет през следващите години той посочи осигуряването на възможност за събиране на данни на едно място и работата с тях. Николай Стефчов, управител и собственик на Агритоп, посочи, че животновъдният сектор в България все още не е достигнал висок процент дигитализация и автоматизация. Той посочи, че добър пример е оползотворяването в кръговата икономика на тор, произвеждан от животновъдните ферми.

Маринела Коева, ръководител "Маркетинг и устойчиво развитие" в ОББ, представи разработения от банката, съвместно с Института по Аграрна Икономика, Агро калкулатор на въглеродни емисии. "Калкулаторът е много лесен за използване. След като бъдат изчислени резултатите, се появява доклад с препоръки за дейности, които могат да бъдат подобрени. Това е проект от голяма важност, а целта му е да се изостри вниманието именно върху това как емисиите влияят на природата", поясни Коева.

Форумът, посветен на агросектора, поставя начало на серия от експертни събития за различни индустрии, които да насочат вниманието към отговорното и устойчиво развитие. Целта на проекта, който обединява усилията на 24 часа и ОББ, е да подготви представителите на бизнеса за предстоящата трансформация към устойчиво бъдеще, както и да покаже успешни практики в български предприятия за умно управление и използване на нови технологии.