Българският енергиен холдинг (БЕХ) ще отпусне кредитна линия към "Мини Марица-изток" 2 в размер на 100 млн. лева, които ще бъдат изразходвани целево във връзка с изпълнението на решението на Народното събрание.

Това съобщи в държавното предприятие служебният енергиен министър Владимир Малинов, цитиран от БТА.

Допълнително към това е осигурено финансиране от Търговска банка в размер до 50 млн. лева, които да покрият тези разходи.

Малинов заяви, че този финансов ресурс ще гарантира да няма "сътресения нито при изплащането на задълженията, нито при нормалните дейности".

Той подчерта, че по този начин министерството изпълнява решението взето от Народното събрание да се осигурят "250 млн. лева от държавния бюджет за 2024 г. за период от четири години или общ финансов ресурс от 1 млрд. лева".

Според министъра "значителна част от този финансов ресурс, а именно над 140 млн. лева ще отидат основно за възнаграждения, осигуровки и социалните придобивки, на база вече сключения в последните 10 дни Колективен трудов договор с представителите на двете синдикални организации".

Министър Малинов посочи, че "съвместно ръководството на "Мини Марица-изток" 2 и БЕХ заедно с представители на синдикалните организации разписаха конкретна програма за рекултивация или възвръщане в техническо състояние на площите от концесионната територия.

Този план е съгласуван и одобрен и под него стоят подписите както на ръководството на мините, така и на представителите на двете синдикални организации", каза още той. Програмата ще започне да се изпълнява от утре.

Владимир Малинов коментира, че с негова заповед "в следващия регулаторен период по отношение на цената и производството на електроенергия за бита ТЕЦ "Марица-изток" 2 да участва, което да гарантира и допълнителни количества въглища, които ТЕЦ 2 ще купува от "Мини Марица-изток".

По думите му, "вече има сключен дългосрочен договор на мините с един от операторите на системите от сега до края на 2026 г. Това дава предвидимост за хората и спокойствие, че ще имат осигурена работа и ще получават възнагражденията си.

Енергийният министър подчерта, че електроенергия от ТЕЦ 2 е включена в представените вчера разчети за енергийния микс на КЕВР.

"С енергията от 300 мегавата или за целия регулаторен период 2,628 млн. мегават часа е взет предвид при представената вчера прогноза за увеличение на цената на бита от 1,39%. Именно тази мярка доведе до това, че цената на бита ще се увеличи с по-малко отколкото е годишната инфлация за съответните 12 месеца регулаторен период", каза той.

И допълни, че ще бъде покрит "натрупания дефицит във фонд "Сигурност" на електроенергийната система".

Малинов посочи, че картографирането на работещите в комплекса ще продължи, защото "за нас е изключително важно да знаем в дългосрочен план как бихме могли да подпомогнем през различни социални инструменти квалификацията на хората".

По време на срещата кметът на Стара Загора Живко Тодоров изрази удовлетворение от постигнатото като заяви, че "е оптимист, защото започнаха разговори, които се водят отдолу-нагоре и се взема мнението на работещите и синдикатите".

Той посочи, че "работата на комплекса е гарантирана към момента. Хората ще могат да си получават нормално заплатите. На практика до преди месец комплексът беше застрашен от масови съкращения, но това няма да се случи".