Междуправителствен меморандум за разбирателство за развитие на сътрудничеството в областта на природния газ подписаха днес министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров и министърът на петрола на Египет Амин Самех Фахми на официална церемония в присъствието на представители на медиите.

Този договор е особено важен за България след януарската криза, с него се дава възможност България да получава втечнен газ и компресиран газ от Египет, посочи Петър Димитров. Той поясни пред журналисти, че доставките могат да бъдат осъществявани през терминалите в Гърция или Турция, но обемът на доставяните количества, както и пътят и местата, от които ще се доставят предстои да се уточни.

Министър Фахми посочи, че подписаният днес меморандум ще даде възможност и за сътрудничество и обмяна на опит между български и египетски компании при проучването на залежи от природен газ както в Египет, така и в България. В отговор на въпрос на египетски медии Петър Димитров посочи, че в България се правят интензивни проучвания в черноморския шелф, а експериментален добив на газ има в района на Плевен.

По повод подписания вчера меморандум за сътрудничество с Гърция министър Димитров съобщи пред медиите, че той предвижда съвместни действия от страна на България и Гърция по най-важните инфраструктурни проекти в областта на енергетиката - създаването на връзка на българската газопреносна система с газопровода TGI /Турция - Гърция - Италия/, както и изграждане на LNG терминал на гръцка територия, до който България да има достъп.

Още няма ясно решение къде ще бъде изграден терминалът за втечнен газ, от гръцка страна споменават като възможност местността Кавала, каза Димитров. Министърът посочи, че по отношение на сроковете няма уточнени параметри. Проектът за изграждане на връзка към газопровода TGI най- вероятно ще се реализира от съвместна българо-гръцка компания, предстои да се извърши предпроектно проучване за ефективността и за формите в които това да се случи, посочи още Димитров.

Най-бързо ще бъде създадена междусистемната връзка България - Гърция, до 2010 г. трябва да са усвоени средствата от ЕС по този проект, каза Димитров.

Източник: БТА