12 нови "банкови" милионери са се появили в последните три месеца на 2009 година. Това показва статистиката за депозитите и кредитите на българските банки, която се поддържа от БНБ. От началото на октомври до края на декември м. г. частните лица, които държат на депозит над 1 милион лева, са се увеличили с 11. За същия период пък е регистриран един кредит за такава сума в категорията "Домакинства".

Общо депозити за над 1 милион лева държат 360 домакинства или частни лица. Те кътат в банки 879.9 млн. лв. Средният милионерски депозит е на стойност 2.44 млн. лв. Предпочитаната от богаташите валута е евро.

Тя е избрана от 225 заможни спестители, а левовата равностойност на техните влогове е 530.2 млн. лв. На родните пари залагат почти двойно по-малко милионери - 120. "Тлъстите" влогове в български левове са на стойност 320.2 млн. лв., става ясно от данните на централната банка, чийто гуверньор е Иван Искров.

Само 15 са милионните депозити в друга валута, като при тях преобладават спестяванията в американски долари. За сравнение в края на септември 2009 г. депозитните милионери са били 349. Общата стойност на техните спестявания е била със 71.7 млн. лв. по-малко, но разпределението по валути е почти идентично със следващия тримесечен период.

Според данните от статистиката кредитните милионери се увеличават с много по-скромни темпове, отколкото депозитните. Докато в края на септември 2009 г. домакинствата с кредит над 1 милион лева са били 113, три месеца по-късно те са 114. В края на декември общата сума, която те дължат на банките, е 204.7 млн. лв.

Сметките показват, че средният милионен заем е на стойност 1.79 млн. лв. Отново предпочитаната валута е еврото. В единните пари са отпуснати 91 от заемите за над милион. На второ място пак е родният лев с 20 заема, а в други валути са платени само три банкови кредита за над 1 милион лв.

Според данните на централната банка общата сума на всички отпуснати заеми в страната (фирмени и за домакинства) е 50.79 млрд. лв. Ръстът им е с 3.6 на сто на годишна база. За сметка на това депозитите в банковата система са на стойност 36.35 милиарда лева и нарастват с 2.7% на годишна база. Само влоговете на домакинствата растат по-бързо - с 10.9% за година.