Само за последните 10 дни наемодатели са обявили в данъчните си декларации общо 11 186 773 лева доходи от наеми, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

От агенцията съобщават, че остава само седмица до крайния срок за подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица за облагане на доходи от 2009 г. Най-лесният и удобен начин за деклариране на доходите е подаването на декларация с баркод.

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод е достъпна в интернет страницата на НАП - www.nap.bg. Тя е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър, като не се изисква електронен подпис.

Гарантирано е, че във формуляра няма да има технически грешки, защото всички изчисления се извършват автоматично. В декларацията се въвеждат единствено данните за получените доходи и удържаните през годината авансов данък и осигурителни вноски. Всички останали изчисления на нормативно признатите разходи и данъка за довнасяне се извършват автоматично.

След като декларацията бъде попълнена електронно, трябва да се разпечата на принтер и да се подпише собственоръчно. При разпечатването и се генерира баркод, който съдържа цялата въведена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП без човешка намеса.

Данъчната декларация може да се подаде в пощенските станции, по пощата с обратна разписка, по интернет, подписана с електронен подпис или в офис на НАП.

До края на април всички офиси на НАП ще приемат декларации без прекъсване за обедна почивка.

На 30 април изтича и срокът за плащане на дължимите данъци върху доходите от 2009 г. Препоръчително е гражданите да платят своите задължения минимум два дни преди изтичането на крайния срок. Ако дължимите суми се наредят на 30 април, е възможно те да постъпят по сметките на НАП на следващия ден, което означава, че ще се начисли лихва и няма да може да се ползва отстъпката от 5%, ако декларацията е подадена по интернет.

Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може да се получаи от кол центъра на НАП на телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция ще работи с удължено работно време до края на данъчната кампания - от 8,00 до 18,30 ч.

Образци на декларациите, указания за попълването им и инструкции за плащане на дължимите данъци и осигуровки могат да се видят в сайта на НАП www.nap.bg.