Две парични санкции за общо 160 хил. лв са наложени на eлектроразпределителното дружество ЧЕЗ заради забавянето при отмяната на тримесечното отчитане.

Това съобщи заместник-председателят на регулаторната комисия Валентин Кирчев.

Административният акт може да бъде обжалван от ЧЕЗ. Кирчев съобщи още, че дружеството е представило новите фактури за клиентите, в които са включени всички необходими параметри.