Почти няма плащания, реализирани чрез Българската банка за развитие към бизнеса. Това заяви след среща с държавния глава Георги Първанов председателят на Българска стопанска камара Божидар Данев.

Данев обвини за това администрацията, която не дава необходимите документи, че са дължми тези средства от държавата към банката. "Не зная дали това е целево или е плод изобщо на работата на българската администрация, която виждате и в усвояването на фондовете как работи и в реализацията на свободните квоти по Киото", коментира той и допълни, че администрацията не работи, както би трябвало.

Защо газът поскъпва с близо 30%. Отговорът на този въпрос според Данев е: "Преди три месеца правителството взе решение да не се вдига цената на газа с повече от 5%. Кой плаща разликата? Този газ идва отвън и ние го плащаме - вдига се цената на електроенергията в топлоцентралите, за да не вдигат цената на топлоподаването. Тази повишена цена влиза в микса на електроенергията и я плащат всички хора", каза той. Данев коментира, че този, който потребява трябва да плаща иначе икономиката ще се деформира още.

По време на срещата е било обсъдено текущото състояние на икономическата криза и действията на страната по Стратегия "2020" на ЕК. От БСК са изложили виждането си, че има леко възстановяване в сектора на промишлеността с изключение на строителството. "Но общо взето цялата икономика продължава да потъва", каза Данев. По негово мнение, има опасност страната ни да се окаже в капана на двоен дефицит - по текущата и валутната сметка.

Социалните партньори са отчели, че много от мерките, които приеха в Съвета за тристранно сътрудничество визират разходната част на бюджета, а мерки в приходната част не се изпълняват, т. е. "увеличава се дупката между приходи и разходи".

"Отбелязахме, че в България има трайни деформации, които правят високата цена на икономическата криза", каза Данев, посочвайки като такива "взривното" развитие на търговията с недвижими имоти, строителството и финансовото посредничество и навлизането на спекулативни капитали. По негово мнение, към тези фактори може да си прибави и погрешно водената енергийна политика в страната, в резултат на която в България се разви силно енергоемко стопанство. Сериозен проблем ръководството на БСК вижда и в ръста на междуфирмените задължения, което от своя страната води до ръст на безработица, фалити на фирми и блокиране на икономическата активност. "Редица правителства досега не предприеха никакви сериозни мерки към сивата икономика и като че ли предложенията на бизнеса и гласът на бизнеса се чуват след две-три години от политическия елит едва ли не като техни собствени предложения", каза още Божидар Данев.

Източник: БГНЕС