Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" извърши плащане към Европейския инвестиционен фонд в размер на 199 млн. евро в рамките на Приоритетна ос 3 с цел учредяване на холдингов фонд, информираха от пресцентъра на Министерството на финансите.

С плащането се дава началото на инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises), която е насочена към малките и средни предприятия и се прилага чрез холдингов фонд. В условията на криза фондът ще предостави подкрепа на предприятията в рамките на три фонда за дялови инвестиции.

Първият е фонд за рисков капитал, предназначен за най-малките стартиращи компании с капитал 30 млн. евро, от които 21 млн. евро са от JEREMIE и 9 млн. евро от външни инвеститори.

Вторият фонд е за увеличаване на капитала и е предназначен за малки компании, които са с напреднало развитие, но имат нужда от собствен капитал. Фондът ще разполага с капитал от 60 млн. евро, от които 30 млн. евро от JEREMIE и 30 млн. евро от външни инвеститори.

Третият е Мецанин фонд, който ще работи както като фонд за дялово финансиране, така и като заемен инструмент с капитал от 60 млн. евро. От тях 30 млн. евро са от JEREMIE, а 30 млн. евро са от външни инвеститори.

С преведената сума временно се намалява фискалния резерв до възстановяването на средствата от страна на Европейската комисия по сметката на Националния фонд към министъра на финансите.