Близо 50% от българските граждани по-скоро не одобряват дейността на прокуратурата, сочи изследване на Асоциация "Прозрачност без граници". През миналата година подобен отговор са дали близо 10% повече от запитаните.

Данните показват, че има промяна в обществените нагласи по отношение на корупцията. От 55 на сто през миналата година до 61.3 на сто от запитаните е нараснал процентът на тези, които смятат, че има истинска обществена нетърпимост към корупцията.

Едва 10% от запитаните смятат, че прокуратурата може да разчита на висока обществена защита за борбата с корупцията. Под 1% са тези, които са на мнение, че категорично прокуратурата полага всички необходими усилия за противодействие на корупцията.

Над три четвърти посочват политическия натиск като основна причина за недостатъчните резултати. Ако бъде осигурена защита, малко повече от 40% биха свидетелствали, че разполагат с данни за корупция.

От запитването сред прокурорите става ясно, че близо 60% от обвинителите смятат, че неадекватната законова база, е основният проблем в прокурорската практика по делата за корупция.

Повече от 60% от прокурорите не са очаквали обучения, които да им помогнат при разследването на корупцията. Половината от запитаните прокурори смятат, че етичният кодекс е неефективно средство за борбата с корупцията.

Според малко повече от половината запитани прокурори липсата на обективна информация за дейността на прокуратурата е причината за ниската стойност на доверие в обществото.

В изследването, проведено в два етапа, са участвали около 400 прокурори и също толкова граждани.

Източник: bTV