До 2015 г. българите ще бъдат "екзотично малцинство", ще преобладават етносите на циганите и турците, прогнозира проф. Петър Иванов, ръководител на изследване на Центъра за демографска политика. През 2030 г. ромите у нас ще бъдат 2 млн., турците - 1 млн., а българите - 3 400 000, добави той.

Според изследването, през 2100 г. населението на България ще бъде 10 млн. души, от които 8 млн. роми, 1.5 млн. турци и едва 300 000 българи.

Иванов посочи, че за интеграцията на ромите у нас са изхарчени милиони, без резултат. Причината, според него, е, че ромите като малцинство никога няма да могат да се интегрират в обществото "на основата на ценности, присъщи за мнозинството".

Изходът, според неправителствената организация, е в национална стратегия за демографските проблеми, която да вземе мерки за понижаване на смъртността, поощряване на раждаемостта, административно и стопанско планиране за преодоляването на обезлюдяването, възпитаването в духовни ценности.

През август професорът алармира, че българската нация изчезва. Според него думата „катастрофа" най-точно описва демографската ситуация в страната.

Източник: БТА