За първи път България се преброява като страна-членка на ЕС. Като метод за преброяване за първи път се използва преброяване чрез интернет. Електронното преброяванe беше прието с огромен интерес и протече при изключително висока активност.

Общия брой на преброените лица е 3 100 023 души, което представлява 41.2% от общото население на страната.

Преброените лица живеят в 1 143 863 жилища и се разпределят в 1 209 195 домакинства. Средно в едно жилище живеят 2.7 души, а едно домакинство се състои средно от 2.6 лица. Жените са 52.4% от преброените, а мъжете - 47.6%.

Най-много преброени са във възрастовата група 30-39 години - 17%, следват 40-49 години - почти 16%.

91% от преброените живеят в градовете, а 9% са в селата.

По области най-голяма беше активността в София-столица - 68.7% от населението. Следват Варна - 54.3%, Габрово - 43.3%, Русе и Перник - 42.2%, Бургас - 42% и др.

В 12 общини в страната електронно се преброиха над 50% от хората. Това са Столична община, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград, Божурище, Русе, Стара Загора, Добрич, Габрово, Враца, Велико Търново. Между 20 и 50% е преброеното население в 124 общини. Само в 41 общини преброените са под 10%.

равнително равномерно се разпределяше активността на е-преброяването през изминалите 9 дни. През първия ден се преброиха около 370 000 души, през следващите дни се преброяваха средно по 300 000 дневно. В последния ден на електронното преброяване се преброиха над 555 000 души, като около 300 000 от тях са се преброили във вечерните часове от 18.00 до 24.00 ч.

На националния телефон 0700 16 310 в Подпомагащия център - Варна са приети 20668 телефонни обаждания, отговорено е на 17137 имейла и на 675 гласови съобщения.

Данни: НСИ