От 1 до 28 февруари 2011 година в България ще се проведе 17-то преброяване на населението и жилищния фонд.

На 1 февруари с преброяване по интернет чрез Информационна система "Преброяване 2011", кампанията стартира от 00.00 часа и ще продължи до 24.00 часа на 9 февруари на адрес: http//www.nsi.bg/census2011.

Традиционното преброяване на книга започва в 8.00 часа на 10 февруари. В националното преброяване на населението и жилищния фонд 2011 ще участват 55 000 преброители и контрольори.

От НСИ уточняват, че гражданите могат да отговарят на въпросите и на входа, не е необходимо да се пускат преброителите в домовете. При преброяването е гарантирано, че в домовете на гражданите няма да влезе данъчен, полицай, митнически служител или човек, срещу когото са постановени наказателни мерки, влезли в сила със съдебно решение. Взети са мерки и за това участниците в преброяването да не злоупотребяват с лични данни.

Преброителят е задължен с клетвена декларация да пази в тайна получената информация. Длъжен е и да се легитимира със служебна карта, на която има уникален номер и снимка. Ако някой гражданин обаче откаже да попълни данни или ги попълни умишлено недобросъвестно, то тогава законът е предвидил глоба от 120 лева.

От НСИ съветват тези, които имат възможност да се възползват от електронното преброяване. То ще е активно 24 часа в денонощието, а самото попълване на картата не би отнело повече от 10 минути. При него гражданите ще получават код, който трябва да кажат на преброителя.

Това е 17-тото поред преброяване у нас за 130-годишната история на националната статистика. Обикновено национални преброявания се правят на 10 години. Най-много - почти 9 милиона българите са били при преброяването през 1985 г.

През следващите две преброявания населението на страната ни намалява. През периода 4 декември 1992 г. - 1 март 2001 г. населението на страната, в резултат на миграционните процеси, е намалял с 217 809 души, а общо за периода 4 декември 1985 - 1 март 2001 г. поради външна емиграция страната е загубила 680 000 души.

За оценка на миграцията е и един от новите въпроси, които са включени в преброяването. Той е: "Живеели ли сте в чужбина в периода 1980 - 2011 за повече от една година". 34 са въпросите, на които трябва да отговарят хората, ако към тях се прибавят и тези за жилищата, общият брой на въпросите е 63.

На три въпроса може да се отговори пожелание. Сред тях са тези за етническа група и майчин език, както за вероизповедание и религиозност.

Преброяване 2011 приключва на 28 февруари точно в 20.00 часа. Около 200 страни в света провеждат преброяване на населението през 2010 и 2011 г. Страните от ЕС ще проведат преброяване през 2011 при прилагане на хармонизирана методология.

Източник: БГНЕС