7 351 234 са българите, сочат експресните резултати от Националното преброяване на населението и жилищния фонд към 1 февруари 2011 г., съобщиха от Националния статистически институт.

От тях 72.9%, или 5 357 633 души, живеят в градовете. 27.1%, или 1 993 601 души, живеят в селата.

Населението на България е намаляло с 581 750 души за периода между двете преброявания - 2001-2011 г. От 1992 г. до 2011 г. поради отрицателния естествен прираст населението намалява със 733 784 души. За същия период са емигрирали 410 472 души.

През периода между преброяванията през 2001 г. и 2011 г. общият прираст на жителите на столицата е 185 532 души, като сега в София живеят 1 359 520 души.

В сегашното преброяване са отчетени 2 826 740 домакинства, като според този резултат средно в едно домакинство живеят 2.6 души. Броят на преброените жилища е 3 898 688 и в едно жилище живеят средно 1.9 души.

Към 1 февруари 2011 г. жените в България са 3 770 897 - 51 %, а мъжете - 3 580 337 души (49 %). Така на 1000 мъже се падат 1053 жени. При преброяването през 2001 г. това съотношение е било 1052 жени на 1000 мъже.

1 172 208 (16 %) са децата от 0 до 17-годишна възраст. 4 789 967 са лицата от 18 до 64-годишна възраст, а 1 389 059 са българите над 65-годишна възраст.

Според доклада, изготвен от НСИ, настъпват изменения във възрастовата структура на населението. Има засилващ се процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 18 години.

За наличието на такъв процес сочат данните от 2001 г., когато под 18-годишна възраст лицата са били 19.4 %. Същевременно се увеличава дялът на населението във възрастовата група 18-64 години. Спрямо 2001 г. този дял е нараснат с 1.3 % и от 63.9 % през 2011 г. той вече е 65.2 %.

Най-голямо увеличение има в дела на населението над 65 години - от 16.8 % през 2001 г., той достига 18.9 % през 2011 г.