Според директора на Националния статистически институт Марияна Коцева броят на българите едва ли ще се окаже под 7 млн. души.

"Не се притеснявайте, не сме по-малко от 7 млн., пак още едно ориентировачно число ще ви кажа, за да можете и сами да следите и да оценявате. Имаме оценка на населението и към 2009 година тази оценка е била 7 млн. и половина. Всъщност в тези 7 млн. и половина има български граждани, които живеят в чужбина, но не са го посочили," посочи Коцева.

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-ото преброяване на населението и жилищния фонд.

34 бяха въпросите, на които трябваше да отговарят хората, ако към тях се прибавят и тези за жилищата, общият брой на въпросите е 63. На три въпроса можеше да се отговори по желание - за етническа група и майчин език, както за вероизповедание и религия.

Обикновено национални преброявания се правят на 10 години. Най-много - почти 9 млн., българите са били при преброяването през 1985 година. През следващите две преброявания населението на страната ни намалява. През периода 4.12.1992 г. - 1.03.2001 г. населението на страната, в резултат на миграционните процеси, е намаляло с 217 809 души, а общо за периода 4.12.1985 - 1.03.2001 г. поради външна емиграция страната е загубила 680 000 души.

Около 200 страни в света провеждат преброяване на населението през 2010 и 2011 г.

Източник: БНР