Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2011 г. спрямо март 2011 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Основен принос за увеличението има ръстът на цените в групата „Хранителни продукти и безалкохолни напитки", съобщават от НСИ.

Инфлацията от началото на годината (април 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 2.7%, а годишната инфлация за април 2011 г. спрямо април 2010 г. е 4.6%.

Средногодишната инфлация за периода май 2010 - април 2011 г. спрямо периода май 2009 - април 2010 г. е 3.7%.

През април 2011 г. спрямо предходния месец е отчетен ръст на цените на хранителните продукти и безалкохолни напитки с 0.7%; облекло и обувки - с 3.4%; здравеопазване - с 0.1%; образование - с 0.2%; ресторанти и хотели - с 0.3%; разнообразни стоки и услуги - с 0.2%.

Намаляват разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0.1%; транспорт - с 1.3% и развлечения - с 1.9%.

При храните през април най-силно са се увеличили цените на плодовете - с 5.4% и захарта - с 4.3%. Оризът е поскъпнал с - с 1.6%, а хлябът - с 0.8%. С по-високи увеличения са още сладкарски изделия - с 2.1%, трайни колбаси - с 1.1%, риба и рибни продукти - с 1.9%, млечни масла - с 1.4%, маргарин - с 1.4%, , кафе - с 2.0%, леща - с 1.3%, шоколадови изделия - с 1.0%, и други.

През месеца са се намалили цените на малотрайните колбаси - с 1.0%, растителни масла - с 1.8%, зеленчуци - с 1.1%, маслини - с 1.2%, зрял боб - с 0.8%, кайма - с 0.2%, минерална вода - с 0.4%, и някои други.

През април в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение при: облекло - с 2.3%, обувки - с 5.9%, природен газ за централно газоснабдяване - с 3.1%, вътрешноселищен обществен транспорт - с 1.6%, пътнотранспортна застраховка - с 1.2%, услуги в кафенета - с 1.2%, хигиенни материали - с 0.8%, и други.

Намаление е регистрирано при цените на: препарати за почистване - с 0.5%, газ пропан-бутан за битови нужди - с 4.8%, дизелово гориво - с 2.2%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 5.8%, автомобилен бензин А95Н - с 2.0%, автомобилен бензин А98Н - с 1.9%, комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 8.8%.

През април цените на лекарствата и стоматологичните услуги са се увеличили с 0.1%, а на лекарските услуги са на равнището на предходния месец.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2011 г. спрямо март 2011 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Основна причина за намалението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е намалението на цените в групата „Транспорт". Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

Инфлацията от началото на годината (април 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 1.3%, а годишната инфлация за април 2011 г. спрямо април 2010 г. е 3.3% (табл. 2).

Средногодишната инфлация за периода май 2010 - април 2011 г. спрямо периода май 2009 - април 2010 г. е 3.7%.

Според ХИПЦ през април 2011 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.7%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец;облекло и обувки - увеличение с 2.9%; жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.1%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец; здравеопазване - увеличение с 0.1%; транспорт - намаление с 0.8%; съобщения - намаление с 0.1%; свободно време, развлечения и културен отдих - намаление с 2.0%; образование - увеличение с 0.2%; ресторанти и хотели - намаление с 0.9%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%.

Индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) за април 2011 г. спрямо март 2011 г. е 100.4%, а от началото на годината (април 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 104.5%.

През април цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

хранителни продукти - увеличение с 0.5%;

нехранителни стоки - увеличение с 0.2%;

услуги - увеличение с 0.1%.