Лихвената статистика на БНБ за юни отчете разнопосочно движение на цената на кредита за бизнеса на годишна и месечна база.

Така например, средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за нефинансовите предприятия намалява през юни на годишна база с 1.02 пр.п. до 9.54%, а по тези, договорени в евро - с 0.82 пр.п. до 8.59%.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, обаче се увеличава с 0.46 пр.п. до 8.16%, а по тези, договорени в евро - с 0.58 пр.п. до 8.04%.

През юни 2011 г. спрямо този май средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.44 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.24 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той се понижава с 0.27 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро - с 1.70 пр. п.