Средният лихвен процент по депозитите за бизнеса с договорен матуритет в левове през юни 2011 г. в сравнение с юни 2010 г. нараства с 0.29 пр.п. до 4.16%, а по тези в евро - с 0.35 пр.п. до 3.54%, сочи официалната статистика на БНБ.

В сравнение с май 2011 г. обаче средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.25 пр.п., а по тези в евро - с 0.64 пр.п.

При домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през този юни, спрямо същия месец на 2010 година, се понижава с 0.66 пр.п. до 5.42%, а по тези в евро - с 0.42 пр.п. до 4.67%.

На месечна база средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през този юни се повишава с 0.14 пр.п., а по тези в евро - с 0.01 пр.п.