Девет български банки имат набрани повече от 1 млрд. лв. спестявания от страна на домакинствата към 30 юни 2011 г., сочат изчисления на Profit.bg на база данни от Българска народна банка.

Начело с 4.96 млрд. лв., или близо 17% от депозитите на гражданите е Банка ДСК. Т.е. всеки шести депозит в България на физическо лице се прави в банката.

Втората позиция е за Първа Инвестиционна Банка, следвана от Уникредит Булбанк с респективно 3.8 млрд. лв. и 3.3 млрд. лв., или пазарен дял от 13 и 11 на сто.

Следват Пощенска Банка с 3 млрд. лв. спестявания, ОББ (2.9 млрд. лв.), Райфайзенбанк, Централна кооперативна банка, Корпоративна Търговска Банка и обявената за Банка на 2010 г. Societe Generale Експресбанк.

Депозити в лева:

Близо 25% от пазара тук се контролира от Банка ДСК. В трезора на влог са 3.3 млрд. лв. Следват Пощенска Банка и Уникредит Булбанк, а топ 5 за най-предпочитаните банки за левови спестявания се допълват от ПИБ и ОББ.

Депозити в евро:

С дял от над 16 на сто, начело по този показател е Първа Инвестиционна Банка. „Сребърният" медал е за Банка ДСК, а бронзът за Уникредит Булбанк. В челото са още ОББ и Пощенска банка.

Депозити в други валути:

Най-често депозити се правят в долара, макар че банките предлагат и някои екзотични предложения.

Лидер по този показател е Уникредит Булбанк. Следват ПИБ, ОББ, Пощенска Банка и Банка ДСК.

Само за последната година населението увеличи спестяванията си с 2.973 млрд. лв., до настоящите 29.293 млрд. лв., което е абсолютен рекорд за банковата система.

А знаете ли, кога няма гаранция за депозита Ви?