Правителството в Атина проучва план за използване на недвижимото държавно имущество, което да доведе до намаляване на гръцкия дълг поне със 100 млрд. евро, съобщават медиите в страната.

Планът, който е бил разработен от неправителствена организация и с участието на двама бивши министри, предвиждал да бъдат пуснати на пазара облигации, гарантирани с недвижимо държавно имущество, но държавата да си запазва правото да си го върне обратно, след като предостави капитали за погасяване на взетите заеми. Смята се, че капиталите, които ще дойдат от издаването на облигациите и се изчисляват на повече от 100 млрд. евро, ще отидат за намаляване на гръцкия дълг.

Междувременно гръцки заместник-министър на финансите призова за незабавни действия за използване на недвижимото държавно имущество, което според негови изчисления възлизало на около 400 млрд. евро. Той смята, че от тези недвижими активи в хазната могат да постъпят 50 млрд. евро. Атина пое ангажимент пред международните кредитори да осигури 50 млрд. евро от приватизации до 2015 г. в замяна на отпусканите й кредити за преодоляване на гръцката криза.

Източник: БТА