Около 70 на сто от малките фирми у нас получават дължимите суми за продажби и услуги с около месец закъснение. Това става ясно от проучване на междуфирмената задлъжнялост на Института за икономически изследвания на БАН, съобщава Монитор.

Около 4% от компаниите не съумяват да се разплатят за около 600 дни. В някои от случаите фирмите отписват вземания почти до 100%. Не само задлъжнялостта между компаниите е нараснала, но и срокът на забавяне на плащанията.

В момента той е средно около 105 дни докато през миналата година е бил 78 дни.

На свой риск, за да продължат да съществуват, много дейности, свързани както с производство, така и с услуги, се предоставят много време преди плащането да бъде извършено. Когато очакваните пари не постъпят и след чакането, се появява реален риск от фалити дори на жизнеспособни компании.

Много често некоректните платци са в групата на фирмите, на които също не е платено. Затова причина номер едно за задлъжняването е липсата на свеж паричен ресурс, което става факт заради неспособността на фирмите да събират собствените си вземания.

По последни данни най-значителна е междуфирмената задлъжнялост в строителството и мебелната индустрия, където достига до 90 на сто.

Консолидираната междуфирмена задлъжнялост в страната се изчислява на около 100 млрд. лв, сочат проучвания. Тя се е повишила чувствително след 2007 г., като е най-голяма в Югоизточна България, където обхваща 70% от фирмите и повече от 40 млрд. лв. са с просрочие над 30 дни.

Простите дългове са само между две фирми, а сложните могат да повлекат други по спиралата на фалита заради своята взаимосвързаност. В такъв случай една фирма, за да изпълни свое задължение към друга, трябва да получи плащане от трета фирма. Дължими 100 хил. лв. между две компании чакат плащане от 200 хил. лв. от трета фирма, която не е страна между първата и втората. За плащането на тези 200 хил. лв. се чакат други 300 хил. лв.

И така един съдебен изпълнител, като започне да "развързва” тази верижна задлъжнялост със съдебното изпълнение, може да стигне до 1 млн. лв., като се опитва да обезпечи вземане от 100 хил. лв.

Чакат скок на банкрутите

Само за тази година междуфирмената задлъжнялост е нараснала с 20 на сто. Според дружествата, занимаващи се със събиране на дългове, очакваните фалити до края на годината ще нараснат с 40% спрямо предходната, като през 2010-а са банкрутирали 22 на сто повече спрямо 2009 г.

У нас има бум на колекторските фирми, чиито основни клиенти са мобилните оператори, банките, интернет доставчиците. Печалбите им обаче са два пъти по-ниски спрямо 2007 г. заради много затруднената събираемост. 22% от фирмите в България официално използват външни доставчици на услуги по събирането на просрочени задължения.