Между 75 и 90% от стойността на имота кредитират банките у нас към днешна дата, сочи справка на Profit.bg.

Сумата по жилищните кредити може да бъде отпусната за закупуване на тухлен или ЕПК апартамент, както и за жилища в големите градове (окръжни и областни).

При желание за покупка на панелен апартамент, процентното финансиране от страна на банката е между 50 и 90%, като най-често този процент е между 70 и 80 на сто.

Особено популярни напоследък сред кредитоискателите са жилищните кредити с фиксирана лихва.

Различните банки в страната предлагат подобни кредити, като възможностите са за 1, 3, 5, 7 и 10 години фиксирана лихва.

Потърсихме мнението на Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център.

Според него "не е случайно, че през тази година видяхме сериозен ръст на предложенията за кредити с фиксирани лихви“.

Тошев споделя, че „част от клиентите, търсещи сигурност за по-дългосрочен период, избраха точно такива кредити и днес, когато виждаме, че възстановяването от дълговата криза ще е трудно и продължително във времето, а цената на ресурса нараства.“

„Това ще доведе най-вероятно и до ръст на лихвите, но тези клиенти ще имат спокойствието на фиксираната месечна вноска за периода, който са избрали, и то при много добри лихвени нива - между 5.85 и 6.5%“, заключи той.