Производството на твърди горива в България се повишава с 26.5% през май на месечна база до 2 724 хил. тона, сочат данни на НСИ. Изследването обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти.

Производството на безоловен бензин се повишава с 6.2%, докато това на дизелово гориво с 1.9% до 210 хиляди дона.

Намалява обаче, производството на електроенергия в страната ни с 2.5% до 3 472 Гвтч. Производството на пропан-бутан остава без изменение, сочи още статистиката.

Най-голямо понижение регистрира производството на твърди горива през изминалия месец, спрямо предходното с 19.2%.

През изминалия месец намаляват доставките твърди горива - с 28.1% до 2 887 хил. тона, безоловен бензин - с 63.3% до 49 хил. тона и дизелово гориво - с 33.6% до 191 хил. тона.

Намаляват доставките също така на пропан-бутан - с 9.7% до 28 хил. тона, природен газ - с 2.3% до 208 млн.станд.куб.м. и електроенергия - с 4.7% до 2 416 Гвтч.