Поставиха началото на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, съобщиха от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ).

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на всеки работен ден до 17 септември 2012 г. включително. Срокът за подаване на оферти е до 12 октомври 2012 г.

Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София се осъществява със съфинансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013. Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация на съществуващото приемно здание към жп гарата и прилежащите й терени, които се стопанисват и поддържат от ДП НКЖИ. Голямото значение на гара София може да се види от мястото й в Европейската железопътна мрежа. През гарата преминават ІV-ти, VІІІ-ми и Х-ти Общоевропейски транспортни коридори.

Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на трансевропейските транспортни мрежи.

След рехабилитацията Централна гара София ще бъде напълно архитектурно обновена, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност, в т.ч. подмяна на дограмата – прозорци и врати, пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, с много по-добри комуникационни връзки, с възможности за получаване на услуги от първа необходимост, както и такива за приятен престой на територията на приемното здание с топли и удобни чакални. До всички нива на гаровия комплекс ще се осигури достъп на лица с намалена подвижност.
Първата сграда на гара София е построена през 1888 г. и за времето си е най-голямото съоръжение от подобен вид на Балканския полуостров. През 1964–1971 г. е изработен проект за нова гара и в периода 1972–1974 г. е построено сегашното приемно здание.

Вследствие на 36-годишната експлоатация без саниране и основни ремонти, както и огромния пътникопоток, преминаващ ежедневно през приемното здание, отделните строителни елементи на сградата са силно амортизирани. Дограмата е остаряла, от покрива прониква дъждовна вода, нарушена е хидроизолацията под коловозите и в тунела има течове по тавана и други, което води до значителни енергийни загуби.

През последните години са правени само частични ремонти за отстраняване на неизправности или за изпълнение на някои съвременни изисквания, като например монтиране на ескалатори и асансьори за осигуряване на достъпна среда, като същевременно са изградени комуникационен център и чакалня.